Fokus på sikkerhet og økonomi under lading

Det skjer veldig få branner i elektriske busser, og det er mulig å gjøre enda mer for å forhindre at det skjer. Dette var hovedbudskapet til Antti Vainio, som er Policy Manager Nordics i det verdensomspennende selskapet ChargePoint, under Kollektivtrafikkonferansen 2022 i Oslo. ChargePoint er totalleverandør av ladesystemer og programvare for elektriske kjøretøy.

Det skjer veldig få branner i elektriske kjøretøy generelt, men det blir gjerne slått stort opp i pressen. Det gjelder i særdeleshet branner i elbusser som har resultert i voldsomme presseomtaler. Man må imidlertid se på statistikken i det hele. Den viser at det er opp mot 100 ganger større sjanse for brann i et kjøretøy med forbrenningsmotor enn i et elektrisk kjøretøy.

Når det først skjer brann i et elektrisk kjøretøy, kan imidlertid konsekvensene bli store hvis brannen omfatter høyvoltsbatteriet. Men det finnes gode muligheter for å forhindre at slike branner i hele tatt skjer. Tittelen på Vainios innlegg på konferansen var “How to detect & prevent thermal runaway in eBus batteries”, eller oversatt til norsk «Hvordan oppdage og forhindre ukontrollerbar brann i elbuss-batterier». Buss Magasinet har fulgt innlegget og har i tillegg gjort et intervju med Vainio.

– Jeg er særlig glad for å kunne holde dette innlegget i Norge, sa Vainio under konferansen. – Norge ligger i tet når det gjelder elektriske kjøretøy, og det gjelder også busser. Heldigvis ser vi at resten av Norden følger etter i rask takt.

Dermed er det enda større grunn til å følge med på hva som skjer under lading og tilstanden på batteriet. Dette har både med sikkerhet og økonomi å gjøre. Elektrifiseringen må komme, men programvaren som styrer alle prosesser er like viktig som den fysiske bussen og den fysiske laderen. I dag er det mulig å overvåke det som skjer begge steder.

3 nivåer

Ifølge Vainio kan batterier og ladere overvåkes i tre nivåer.

Nivå 1

På det enkleste nivået overvåker man data fra ladeutstyr og høyvoltsbatteri. Det krever en aktiv innsats fra den som overvåker. Oppdager man avvik, kan man fysisk stoppe ladeprosessen eller unngå å starte lading.

Nivå 2

Her er overvåkningen blitt automatisk. Hvis programvaren oppdager avvik, kan dette varsles til ansvarlig personell ved hjelp av e-post og SMS, foruten at det fremkommer en advarsel på kjøretøyets dashbord. Ladeprosessen må også i dette tilfellet stanses fysisk.

Nivå 3

Her er man over på et helautomatisk system hvor programvaren sørger for å avbryte ladeprosessen umiddelbart hvis det oppstår en feil. For å få til dette på en mest mulig effektiv måte, er det avgjørende at dataene fra både bussen og ladeutstyret ligger i samme plattform

Økonomi

Innlegget på konferansen handlet mest om sikkerhet. Men det er også i høyeste grad et spørsmål om økonomi. En bussbrann er alltid en kostbar affære, ikke minst hvis det skjer en ukontrollerbar brann i batteriet. Da går gjerne bussen tapt, og det samme kan gjelde kjøretøy og bygninger i nærheten.

Men selv uten noen brann, er det gode grunner til å overvåke prosessene i bussen. Blir en defekt oppdaget på et tidlig tidspunkt, er det gode muligheter for at dette kan løses med riktig vedlikehold eller reparasjon i stedet for å kassere batteriet.

– Det er faktisk mye busseieren kan gjøre for å få best mulig økonomi ut av et elektrisk kjøretøy, sier Vainio til Buss Magasinet. – Med dagens avanserte programvare kan man ikke bare overvåke batteriet og ladeprosessen, men man kan også lade på en smart måte. I disse tider, med strømpriser som varierer til dels betydelig gjennom døgnet, er det penger å spare på å lade når strømmen er billigst.

– Samtidig kan smart lading være med på å gi høyvoltsbatteriet et langt liv, fortsetter Vainio. – Ved å ta hensyn til kjøremønsteret for den enkelte buss kan man i tillegg til å lade bussen på riktig tidspunkt også unngå å lade batteriet mer enn det som er nødvendig for å gjennomføre kjøringen. Akkurat som med personbiler bevarer man effektiviteten til batteriet best og lengst ved å unngå 100 prosents lading på hurtig- og lynladere når det ikke er nødvendig. Kjøretøybatterier med dagens batteriteknologi har det best under 80 prosent, sier han.

Antti Vainio, er Policy Manager Nordics i det verdensomspennende selskapet ChargePoint.

Om ChargePoint

Som allerede nevnt er ChargePoint totalleverandør av ladesystemer og programvare for elektriske kjøretøy, enten det nå er snakk om person- og varebiler, lastebiler eller busser. Selskapet har også en utstrakt konsulentvirksomhet og tilhørende tjenester, samt finansiering. Selskapet er godt representert i både USA og Europa, men har også tilstedeværelse i India og Kina. Ikke minst det sistnevnte landet ligger langt fremme når det gjelder produksjon og bruk av elektriske kjøretøy.

ChargePoint har et utstrakt samarbeid med globale nyttekjøretøyprodusenter og leverandører av ladeutstyr og batterier. Også kjente kollektivtrafikk-selskaper er inne på kundesiden. – Programvare er et vesentlig element når det gjelder elektrifisering av kjøretøyparken, og ChargePoint har en markedsandel på rundt 50 prosent når det gjelder busser i Europa, sier Vainio.

ChargePoint har jobbet målrettet med elbillading helt siden 2007, da elbilene utgjorde en forsvinnende liten del av kjøretøyparken. I dag hevder selskapet å ha verdens ledende og mest åpne ladenettverk for elektriske kjøretøy. Globalt kobler en sjåfør seg på ChargePoints ladenettverk ca. hvert sekund.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.