Batteridrift med solcellestøtte

To tyske selskaper har gått sammen om å konvertere en dieselbuss til batterielektrisk med støtte fra solcellepaneler på taket. Men solcellene skal ikke lade høyvoltsbatteriet.

De to selskapene er Sono Motors og Pepper Motion. Førstnevnte utvikler elektriske kjøretøy som helt eller delvis drives av solstrøm, mens Pepper Motion bygger sin virksomhet på å konvertere dieseldrevne busser og lastebiler til elektrisk drift. Selskapene har nå konvertert en tidligere dieseldrevet Mercedes-Benz Citaro til batteridrift. I tillegg har bussen såkalt Solar Bus Kit på taket.

Solcellene fra Sono Motors er tatt frem nettopp for bruk på kjøretøy. De er fleksible og effektive. Den aktuelle bussen har 14 moduler som sammen kan levere en maksimal effekt på 1,3 kW. Solar Bus Kit skal brukes til å lade 24-voltsbatteriet og drive utstyr ombord, som aircondition, belysning osv. Dette skal redusere belastningen på høyvoltbatteriet, noe som skal gi økt rekkevidde, færre ladesykluser og lengre levetid.

I desember skal bussen setts i drift i München for en prøveperiode på to år.

Solcellepaneler er allerede i noen grad i bruk på busser, men da dieseldrevne. Hensikten i slike sammenhenger er å spare drivstoff, fordi dynamoen jobber mindre for å skaffe nødvendig strøm til alle elektriske tilleggsaggregater. Det er registrert en viss reduksjon i drivstofforbruket i slike sammenhenger, og i prinsippet er det akkurat det samme som skjer med elektriske kjøretøy.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.