Boral vant anbud i Arendal og omegn

Boreal Buss AS er tildelt busskontrakten i store deler av gamle Aust-Agder. Fra 1. juli 2024 vil Boreal ta over for LL Setesdal Bilruter og Agder Buss i området Lillesand, Grimstad, Froland, Arendal, Tvedestrand, Åmli, Vegårshei, Risør og Gjerstad.

I henhold til lov om offentlige anskaffelser, har det blitt gjennomført en anbudskonkurranse om busstjenester i østre del av Agder. Boreal Buss AS har det tilbudet som gir det beste forholdet mellom pris og miljø. Selskapet overtar bussdriften og rutetransport i kommunene Lillesand, Birkenes, Grimstad, Arendal, Froland, Tvedestrand, Vegårshei, Åmli, Risør og Gjerstad fra og med 1. juli 2024. Kontrakten gjelder fra kontraktsinngåelsen til og med 30. juni 2032. Oppdragsgiver har en ensidig opsjon på å forlenge kontrakten i en eller to perioder på ett år av gangen, maksimalt frem til og med 30. juni 2034.

«Vi er tilfredse med at det har vært 5 tilbydere med i konkurransen, og nå ser vi frem til et godt samarbeid med Boreal Buss AS i tiden frem mot oppstart av den nye kontrakten. Kontrakten innebærer at omkring 90% av rutekjøringen kjøres utslippsfritt, noe som vil bli et stort bidrag for å oppnå regionens miljømål i årene fremover. AKT ser frem til å videreutvikle den bærekraftige kollektivtrafikken i årene som kommer», sier Siv Wiken, administrerende direktør i AKT.

Omfanget av kontrakten er ca. 6,2 millioner rutekilometer pr. år. Kontrakten medfører betydelig lavere CO2-utslipp og mindre støy, ved at omkring 90% av rutekilometerne i kontrakten vil bli utført med utslippsfrie kjøretøy/elbusser. Fem tilbydere deltok i en anbudskonkurranse med forhandling, som innebærer at deltakerne fikk mulighet til å forbedre tilbudet underveis i anbudsprosessen. Deltakerne var Boreal buss AS, Vy Buss AS, Tide Buss AS, L/L Setesdal Bilruter og Trønderbilene AS.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.