Flyr høyt i jakten på nye mekanikere

Bertel O. Steen samarbeider med NAV om å gi arbeidsløse flymekanikere sjansen til å gå inn for landing i en ny jobb.

– Akkurat nå sitter det mange permitterte flymekanikere som lurer på hva som skjer med luftfarten fremover. Kan du skru på et fly, er det store sjanser for at du også har interessen og raskt kan tilegne deg den kompetansen våre biler og kunder trenger, sier Thorbjørn Myrhaug som er direktør i Bertel O. Steen Detalj, en forhandlerkjede med rundt 40 bilforhandlere og verksteder rundt i Norge.

Per 8. desember var det 195 000 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos NAV. Det er nesten fire ganger så mange som før koronaen stengte ned landet i mars (54.800).

Blant de aller hardest rammede bransjene er luftfarten. I en kommune som Ullensaker – med Oslo Lufthavn Gardermoen som største arbeidsplass – er nesten hver fjerde innbygger registrert som arbeidssøkende eller helt ledige (23 prosent). Ifølge Avinor falt antall reisende ved flyplassen med 62 prosent fra januar til november i år sammenlignet med samme periode i fjor.

Skru på noe uten vinger

– Mange jobbsøkere må regne med å bytte bransje på grunn av koronaen. For flere kan det sitte langt inne, rett og slett fordi de er usikre på hvilke muligheter de har. Derfor er det så fint at bedrifter henvender seg direkte til oss på den måten Bertel O. Steen nå gjør, sier Daniel Berg-Hansen, leder for NAV Lillestrøm.

Gjennom NAVs kanaler og målrettede stillingsannonser går nemlig den tradisjonsrike bilforhandleren noe utradisjonelt til verks for å rekruttere de nye mekanikerne de trenger. De søker «flymekanikere som vil skru på noe uten vinger» – og lar det ikke være tvil om hvem de henvender seg til.

– Vi ønsker å vise at vi ser flymekanikerne, og tror på dem og kompetansen de har. Vil de bytte hangaren med verkstedet, skal vi hjelpe dem med å få det til. For nå er vi heldigvis i en situasjon igjen, der vi trenger flere mekanikere, mens NAV fortsatt har mange de skal hjelpe ut i arbeid, sier Myrhaug.

NAV ønsker mer bedriftssamarbeid

Bertel O. Steen ble selv hardt rammet av koronapandemien i vår, og måtte på det meste permittere over 1300 medarbeidere. I den vanskelige situasjonen opplevde de verdien av et tett samarbeid med NAV – og så også hvor godt egne medarbeidere taklet omstilling når noen oppgaver forsvant og andre kom til.

Det la grunnlaget for avtalen med NAV som ble signert i slutten av november. Mens NAV kan formidle kandidater og hjelpe med sine verktøy, gir Bertel O. Steen opplæringen som trengs. Det overordnede målet er å få flere personer i arbeid.

– Arbeidsmarkedet har endret seg kraftig under koronaen. Det gjelder ikke bare antall permitterte og ledige, men også hva slags type arbeidskraft som trengs. Samarbeid med private og offentlige bedrifter er veldig viktig for at vi i NAV skal greie å få flere mennesker tilbake i jobb, sier Berg-Hansen.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.