Flere og yngre trikser med mobilbilletten

I Tromøs har Nokas gjennomført en rekke billettkontroller på bussene. Det har vist seg at ved flere tilfeller har det blitt vist frem falske billetter. Troms Fylkestrafikk ser alvorlig på dette og merker seg at dette også er utbredt blandt ganske unge reisende.

Det er iTromsø som melder om en rekke tilfeller av falske mobilbilletter i Tromsø. Nå har Nokas utført flere billettkontroller i den siste tiden og de ser at flere viser fram falske billetter.

– Det er vanskelig å si noe om hvor utbredt dette fenomenet er, men vi har avdekket flere tilfeller av dokumentforfalskning den siste tiden. Det har vært tilfeller hvor man har vist fram et bilde av en gyldig «Mobillett» og også tilfeller hvor man har laget en video av en gyldig billett og vist den fram i kontrollen, sier Kurt Bones, daglig leder i Troms fylkestrafikk til iTromsø.

Troms Fylkestrafikk tror at de mer hyppige kontrollene er med på å dra tallene på ulovlige billetter noe opp, men uansett vil de ha stopp på dette. Derfor vil de ha fylkesrådet til å deligere myndighet til begjære påtale. Boten for ugyldig billett er 1500 kroner om den kan betales på stedet, eller 1700 kroner om det skal utstedes giro. Men å bruke falsk billett blir rammet av straffeloven. Disse vil bli anmeld.

Uansett så tror ikke Troms Fylkestrafikk at dette er veldig utbredt. Men henger sammen med mange kontroller den siste tiden. Men merker seg at også veldig unge reisende viser fram falske billetter. I 2017 var det over ni millioner passasjerreiser bare i Tromsø. Og de ønsker at enda flere velger kollektivtransport fremfor privatbilen i fremtiden.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.