Flere vil ta utslippsfrie busser

Utslippsfrie busser, enten det nå er batterielektriske eller brenselcellebusser drevet med hydrogen, til tiltrekke seg flere passasjerer, ifølge en forskningsrapport det internasjonale markedsinstituttet ComRes har utført av Go-Ahead’s Zero Emission Centre of Excellence.

Ifølge forskningsrapporten vil 55 prosent av Storbritannias befolkning benyttet bussen oftere hvis den ikke har lokale utslipp. Undersøkelsen viser at bare 26 prosent anser busstransport som en «grønn» transport, og det er langt unna hvor stor andel av befolkningen som mener gåing og sykling er en «grønn» måte å forflytte seg på. Men elektriske busser drevet av batteri eller brenselceller endrer altså radikalt på dette. Da kan man legge sammen prosentsatsene ovenfor, og hele 81 prosent anser busstransporten som «grønn».

Go-Ahead’s Zero Emission Centre of Excellence er basert i London og bringer sammen ekspertise fra Go-Aheads busselskaper i Storbritannia, Irland, Sverige og Singapore. Senteret jobber for å få frem best mulig praksis når det gjelder kjøp, drift og vedlikehold av gruppens utslippsfrie busser

Louis Rambaud, som er Go-Aheads direktør for strategi og omforming, sier at det er overraskende at så få mennesker anser busstransport som «grønn», tatt i betraktning at bussene (med forbrenningsmotor) står for kun 2 prosent av drivhusgassene fra transport. Hvis utslippsfrie busser endrer dette så sterkt som undersøkelsen indikerer, ligger det et stort potensial i å få folk til å parkere bilen og benytte bussen i stedet.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.