CNG-drift er fortsatt svært aktuelt

I en tid hvor det meste handler om batterielektrisk drift av bybusser, drukner ofte nyheter om andre alternative drivstoffer. For eksempel peker Cummins på at selskapet over en viss tid har levert drøyt 1000 motorer beregnet for natur- og biogass til like mange busser i Estland og Aserbajdsjan.

Det er CNG-motoren Cummins L9N det er snakk om. Dette er en rekkemotor på 8,9 liter med effekter på 280 og 360 hk. Mange europeiske bussoperatører har valgt busser med denne motoren for å redusere CO2-utslippene. Særlig reduseres utslippene når det benyttes biogass hvor involvert CO2 allerede er inne i det naturlige kretsløpet.

I Estlands hovedstad Tallinn skal den polske bussprodusenten Solaris i alt levere 340 L9N-drevne busser fordelt på ordinære 12-meters busser og 18-meters leddbusser, alle i lavgulvsutførelse. Begge busstypene er utstyrt med motorvarianten som yter 340 hk. Bussene har en maksimal kapasitet på henholdsvis 80 og 150 passasjerer. De nye bussene innebærer en fornyelse av byens bussflåte med 70 prosent og vil spare 25.000 tonn CO2 i året. Bussene vil ha en gjennomsnittlig årlig kjørelengde på 50.000 km.

Bussene skal drives av lokalt produsert biogass fra nye produksjonsenheter. Kjøretøyene driftes av bussoperatøren Tallinna Linnatransport (TLT) som er eid av Tallinn by. TLT betjener 75 bussruter, foruten fire trikkelinjer og fire trolleybuss-linjer. Det spesielle med Estlands hovedstad er at kollektivtrafikken er gratis for registrerte innbyggere, noe som selvsagt er et viktig bidrag til å redusere personbilbruken. Tallinn har rundt 340.000 innbyggere, mens hele Estlandsbefolkning teller rundt 1,3 millioner.

Estiske myndigheter er klare på at busstrafikken på sikt skal bli elektrisk. Foreløpig mangler infrastrukturen for å få til det, og da er biogassdrevne busser et godt alternativ for å redusere utslippene.

700 til Baku i Aserbajdsjan

Ordren fra Aserbajdsjans hovedstad Baku er omtrent dobbelt så stor som fra Tallinn, men dette er største byen i Kaukasus-regionen med drøyt to millioner innbyggere, i et land med 10 millioner. Her blir Cummins L9N-motoren montert i busser av typene BMC Procity og Neocity. Her skal bussene drives på naturgass som Aserbajdsjan er en stor produsent av. Det er forventet at de 700 nye CNG-bussene vil være et viktig bidrag til bedre luftkvalitet i Baku.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.