Flere drept i trafikken

63 mennesker mistet livet i trafikken i løpet av årets første seks måneder. Det er 16 flere enn på samme tidspunkt i 2015, viser foreløpige tall fra Statens vegvesen.

– Dette er en urovekkende økning. Vi har ingen umiddelbar forklaring. Selv om antallet drepte har økt sammenlignet med fjorårets tall, er det fortsatt et relativt lavt antall drepte sammenlignet med tidligere år, sier Rita Helen Aarvold i Vegvesenet.

I juni omkom 16 i trafikken, noe som er sju flere enn samme måned i fjor.

I 2015 ble 47 personer drept i første halvår, mens i 2014 var antallet 75. Det er rekordlave døds- og ulykkestall på norske veier. Med 117 omkomne ble 2015 det året med de laveste dødstallene i trafikken på 69 år.

Av de 63 som omkom i årets seks første måneder, var det 53 menn og 10 kvinner. De fleste var i alderen 45-64 år. Hele 15 av økningen på 16 flere trafikkdrepte var menn. Ulykkene som tok flest liv, var møteulykker og utforkjøringsulykker.

Ingen i Aust-Agder
Ingen har så langt i år blitt drept i Aust-Agder. Flest dødsulykker har det vært i Buskerud (8), Sør-Trøndelag (6), Hordaland (6), Hedmark (5) og Rogaland (5).
Ulykkene er spredt, og det er ingen spesielle strekninger som utpeker seg. Men de som har blitt drept, er eldre enn tidligere.
– Ingen barn under 16 år er drept hittil i år. Fire har vært under 20 år. For aldersgruppen 45-64 år opplever vi en økning. I årets første halvår omkom 23 i denne godt voksen-gruppen mot 11 i fjor, sier Aarvold.

Flere bilister
– Vi har lenge sett en positiv trend for førere og passasjerer i personbil. Men økningen i antall drepte siden første halvår i fjor gjelder nå hovedsakelig bilister. Hittil i år har 35 personer i personbil blitt drept. Det er ni flere enn samme periode i fjor, sier trafikksikkerhetseksperten.

Antallet drepte har også økt for syklister. Fem syklister har blitt drept hittil i år, mot to i samme periode første halvår i fjor.
I sommermånedene er det normalt et relativt høyt antall drepte motorsykkel-trafikanter. I juni alene har seks personer på MC blitt drept. Totalt ti omkom i første halvår i år, som to færre enn i fjor.

Felles ansvar
– Lykkes vi med å få stadig flere til å kjøre etter forholdene og overholde fartsgrensene, er gevinsten for trafikksikkerheten stor. Vi har alle et felles ansvar for å ferdes trygt i trafikken, sier Aarvold.

Nullvisjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken ligg som grunnlag for Vegvesenets og andres arbeid med trafikksikkerhet.

– Tiltak som målrettede kampanjer, kontroller, bedre trafikantopplæring, ny teknologi i bilen og fysiske tiltak på vegen, kan bidra til at stadig færre av oss mister livet i trafikken. Ved å alltid kjøre etter forholdene og aldri over fartsgrensen, kan hver og en bidra til at dødstallene fortsetter å synke, er oppfordringen fra Rita Helen Aarvold og Statens vegvesen.

Nyhetsgrafikk - Trafikkulykker 1 halvår

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.