Finnmark har fremdeles billigst barnebillett på buss

Fylkestinget har vedtatt justering av takstene for kollektivreisende i Finnmark. I de nye takstene, som gjelder fra 1. januar, kan barn og unge glede seg over at månedskortet ble skjermet, og fremdeles er billigst i landet.

Grunntakst buss, det vil si voksen billett for reise inntil 9 km, økes med 15 % fra 52 til 60 kr. Av dette følger det også endringer for barn/honnør, som er 50 % av grunntakst. Dette betyr at ny minstetakst for barn og honnør er 30 kr. Hele taksttabellen er justert tilsvarende, og maksimaltakst for enkeltreise i Finnmark er fra nyttår 540 kr. Bysonetakst – en enkeltbillett som kan kjøpes på mobiltelefon og benyttes av alle på by- og ringruter – økes fra 25 kr til 40 kr.  

Periodeprodukter – buss/Flexx

Snelandias ungdomskort som er gyldig i 30 dager har skiftet navn til «Snelandia fylke», men er fremdeles tilgjengelig for en svært lav pris. Kjøper du det via mobillett koster det fra nyttår 264 kr. «Snelandia fylke» er også tilgjengelig for passasjerer som har honnørbevis, og studenter som kan framvise dokumentasjon på betalt semesteravgift.  Snelandias barneprodukt beholdes også til en lav pris.

For 106 kr kan reisende mellom 4 – 11 år reise på by- og ringruter i inntil 30 dager.  Nytt av året er periodeprodukt for voksne. Tidligere har dette kun vært tilgjengelig på by- og ringruter, men kan nå kjøpes via mobillett på alle bussruter i hele fylket. Inntil 9 km reise koster det 718 kr for 30 dagers periode. Inntil 12 km er prisen 1076 kr og for reiser inntil 15 km 1356 kr.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.