Sporveien med på miljøhovedstadsåret

Fredag 4. januar  markerte Oslo kommune starten på miljøhovedstadsåret. Sporveiens viktigste bidrag i miljøåret er å fortsette å produsere smarte og rene kollektivreiser som erstatter behovet for bil.

EU har kåret Oslo til europeisk miljøhovedstad 2019, i skarp konkurranse med 13 andre byer. Oslovant fordi byen kan vise til noen av de beste løsningene for en mer klima- og miljøvennlig by. Oslo har gjennom langsiktig arbeid blitt en av Europas mest ambisiøse og handlekraftige byer, blant annet gjennom å styrke kollektivtrafikken og legge til rette for syklende og gående.

Fredag var den offisielle åpningen av miljøhovedstadsåret i Oslo rådhus, der representanter fra Sporveien og resten av kollektivfamilien er til stede.

270 millioner miljøvennlige reiser

– Målbevisste politikere og en samfunnsengasjert befolkning og næringsliv har ført til at byen vår er årets miljøhovedstad i Europa. Sporveiens viktigste bidrag er å produsere om lag 270 millioner miljøvennlige reiser med trikk, buss og t-bane. Kollektivreisene erstatter en bilpark så omfattende at det nesten ikke er til å forestille seg. På toppen kommer 40 nye utslippsfrie elbusser som vil gjøre Unibuss til en av Europas ledende operatører innen elbuss, sier sporveissjef Cato Hellesjø.

Kollektivtrafikken, og Sporveien spesielt, er en svært viktig del av løsningen på miljø- og klimautfordringene og Oslo-områdets fremtidige befolkningsvekst. Hele 60 prosent av Oslos klimagassutslipp kommer i dag fra transportsektoren.

Historisk satsning

– Den tunge klimasatsingen på kollektivtrafikk i Oslo-regionen i årene fremover er historisk. Totalt er det foreslått om lag 65 milliarder kroner i investeringer bare knyttet til trikk og T-bane frem til 2036, inkludert nytt signalsystem, ny sentrumstunell og Fornebubanen. I tillegg kommer satsingen på tog, buss og andre kollektive og miljøvennlige transportmidler. I denne satsningen har Sporveien en viktig samfunnsrolle, sier Cato Hellesjø.

Oslo kommune og Sporveien planlegger aktiviteter

Oslo kommune markerer starten på miljøhovedstadsåret med en rekke gratis og åpne arrangementer. I samarbeid med Klimafestivalen gjør kommunen om SALT til en vinterlandsby med aktiviteter, workshops, konserter, poesi og foredrag gjennom hele helgen. Gjennom hele året blir det arrangert en rekke ulike aktiviteter i regi av kommunen, kunnskapsinstitusjoner, næringsliv og grasrotorganisasjoner. Sporveien planlegger også flere aktiviteter i løpet av miljøhovedstadsåret, blant annet i samarbeid med de andre medlemmene i kollektivfamilien.

Derfor vant Oslo

Oslo vant konkurransen mot 13 andre europeisk byer fordi Oslo kan vise til noen av de beste resultatene og løsningene for en mer klima- og miljøvennlig by. Søkerbyene konkurrerte i 12 kategorier, blant annet arbeidet for å redusere klimautslipp, bedre vann- og luftkvalitet, miljøinnovasjon, øke tilgang til grøntarealer, sikre biologisk mangfold og tilrettelegge for syklende og gående. Oslo skåret høyest i hele 8 av 12 konkurransekategorier. I begrunnelsen peker juryen på helheten i Oslos byutviklingsarbeid, altså at klima og miljø går som en rød tråd gjennom alle politikkområder i byen vår – fra folkehelse til integrering.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.