Felles billesystem ikke i rute

Da storfylket Viken ble en virklighet fra 1. januar, så skulle et felles billettsystem for tidligere Buskerud, Østfold, Akershus og Oslo være på plass. Dette er ikke i rute.

«Det har tatt tid å harmonisere mange av de forskjellige systemene og vi regner med at et felles billettsystem vil være klart i løpet av april i år» sier Christoffer Robin Haug (MdG), Fylkesråd for kollektivtrafikk til NRK.

Avtalen mellom de tidligere fylkene og Oslo er at det skal påplass et felles billettsystem som gjør det sømløst å reise innefor Viken og Oslo med buss, tog, T-bane og trikk. Denne avtalen ble undertegnet tidlig i prosessen, men det har tatt sin tid å bli helt enige.

Det felles billettsystemet skal etter planen være klart i løpet av April, men et nytt sonesystem, som også har ligget på bordet for behandling finnes det ikke noen tidsfrist for når skal være klar.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.