Får ikke tak i deler

Scania, Daimler, Volvo og flere andre kjøretøyprodusenteter stanser eller reduserer deres produksjon grunnet Covid-19 utbruddet. Mange ansatte er i karantene og fabrikkene får heller ikke tak i komponentene de behøver for å sette sammen kjøretøy.

Scania vil stanse produksjonen ved alle deres europeiske fabrikker fra onsdag 15. mars. Dette på grunn av komponentmangel og de store forstyrrelsene som har skjedd i leverandør- og logistikkjeden som et resultat av spredningen av COVID-19 i Europa.

«For å sikre våre kunders livsviktige transporter for samfunnet, vil serviceverkstedene og delesentrene fortsette driften,» sier Scanias konsernsjef Henrik Henriksson.

Av samme grunn stanser eller reduserer også Volvo, Daimler og MAN.

Dette kan og vil gå ut over leveransen senere i år. Her i Norge har ingen kollektivselskapet mottatt melding om leveranseforsinkelser, men alle er forberedt på at slikt kan skje.

Dialog med tillitsvalgte

De ansatte som nå blir permitterte fra de respektive fabrikkene vil få en kompensasjon.

Scania er i tett dialog med tillitsvalgte for i fellesskap å adressere situasjonen.

«Ledelsen og de ansattes representanter setter begge stor pris på de statlige støttetiltakene som nå gjøres tilgjengelig i landene der våre ansatte nå midlertidig vil mangle arbeid», sier Henriksson.

Han legger til at de satser på at produksjonen er oppe igjen innen to uker har gått.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.