Ruter AS hyller bussjåførene i denne krevede situasjonen

«Vi vil gjerne rette en stor takk til alle operatører og medarbeiderne som gjør en kjempejobb i denne svært krevende situasjonen», sier pressevakt Knut-Martin Løken hos Ruter AS.

Over hele landet gjør bussjåførene en formidabel innsats i disse krisetider. Ruter ser fortvilet på innteksttapet, men ønsker å hylle alle bussjåførene som strekker seg langt for at bussene skal gå i rute.

Men Ruter AS som alle andre kollektivselskaper er presset nå. Totalt taper bransjen 760 millioner kroner i måneden.

«Vi er i løpende dialog med operatørene våre for å finne de mest hensiktsmessige løsningene. Endringer i rutetilbudet er komplisert, og krever noe tid til planlegging og omstilling», sier Martin-Løken

«Det er svært mange som står på for å holde kollektivtrafikken i gang, for at de innbyggerne som jobber innenfor samfunnskritiske områder kommer seg på jobb», sier Løken og retter en stor takk til alle sjåførene som står på.

«Vi vil gjerne rette en stor takk til alle operatører og medarbeiderne som gjør en kjempejobb i denne svært krevende situasjonen», sier han.

Bussanbudene

Mens bussene går i rute, så står anbudene i fare for å ikke gå i rute. Ruter følger med på hva myndighetene gir av føringer. Og allerede nå har Ruter justert noe på innlevering av tilbud.

«Vedrørende de bussanbud som er i prosess så har Ruter forlenget tilbudsfristen for anbud Oslo Sør med 18 dager. Det vil si fra 2. april til 20. april. Dette skjedde etter oppfordringer fra operatørene. Spørsmål og svar fristen er også utsatt til henholdsvis 14. april og 16. april.  Ruter vil gjøre en løpende vurdering iforhold til om det er behov for ytterligere utsettelser, dette med bakgrunn i oppdragsgivers egne vurderinger, statlige føringer og operatørenes tilbakemeldinger», forklarer Løken.

«Vedrørende andre bussanbud som er under utarbeidelse som Oslo Indre by så pågår de interne prosessene/forberedelsene som normalt, men det pågår en løpende vurdering om det er behov for endringer i fremdriften», legger han til. 

Ruter tror ikke at dette umiddelbart vil påvirke de planlagte oppstartene, men vil følge med på situasjonen og eventuelt gjøre endringer om det skulle bli nødvendig.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.