Fant den nye normalen og vil følge trenden

På denne tiden i fjor lette Ruter etter den nye normalen. De fant den, og kan konkludere med at samfunnet har endret seg. Flere har mer fleksibilitet i arbeidslivet, og hjemmekontor og digitalisering gjør at vi ikke reiser på de samme tidspunktene som før. Derfor må også kollektivtrafikken endre seg.

– Vi er blitt sikrere på at innbyggerne i Oslo og Akershus trenger enda mer fleksible tilbud. Derfor kommer vi i år til å teste fleksible billetter i hele Ruters område, og vi vil tilby individualisert bestillingstransport i nye og spennende løsninger, sier Bernt Reitan Jenssen.

Ruter vil utvikle flere tjenester som kundene vil ha og som i langt større grad er individtilpasset. For å klare det må vi se på den enkelte kundes totale mobilitetsbehov. Ruter ønsker at man skal kunne velge mellom ulike mobilitetsformer i Ruter-appen.

I 2022 ble leie av elsparkesykler integrert i appen. Kundene kan nå både finne og betale for elsparkesykler der. Data om kundenes behov er det sentrale poenget her. Før analyserte de historiske data og brukte dem til å spå fremtiden. Nå samler Ruter stadig mer data om kundene sine i sanntid. Dette gir dem kontinuerlige tilbakemeldinger om hvordan tilbudet er, og samtidig et grunnlag for å utvikle individtilpassede tjenester og gjøre kollektivtrafikken mer bærekraftig – sosialt, økonomisk og miljømessig.

Ruter samarbeider godt med Datatilsynet, og Ruters kunder skal være sikre på at de ivaretar data på en trygg måte.

Alle må reise mer sammen

Ruter mener det er positivt å se at kollektivtrafikkens markedsandel i deres område stiger etter pandemien. I 2022 sto den for 24 prosent. Sammen med sykkel og gange står grønn mobilitet for 55 prosent, men samtidig sier de at det er bekymringsfullt å se at bilandelen holder seg stabilt høy, og ligger på 45 prosent i 2022. Det er en oppgang på 2 prosent sammenlignet med før pandemien.

Hovedandelen av dem som har kommet tilbake til kollektivtrafikken er folk som pleide å gå. Ruter mener at målet er ikke nødvendigvis at folk skal reise mer med kollektivtrafikken enn før, men at alle må dele transportmiddel og reise sammen.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.