341 millioner påstigninger

Etter krevende år med pandemi vokser kollektivtrafikken kraftig, og folk reiser sammen igjen. I Ruters område var det hele 341 millioner påstigninger i 2022. Det er rundt 100 millioner flere påstigninger enn både 2021 og 2020.

– Vi retter en stor takk til eierne våre og staten for å ha valgt en strategi som gjør oss i stand til å sette i gang med videreutvikling av tilbudet allerede nå, istedenfor å måtte bruke tid og krefter på å bygge opp igjen kollektivtilbudet i Oslo og Viken, sier Ruters administrerende direktør, Bernt Reitan Jenssen.

Satsingen Ruters eiere og staten har gjort i kollektivtrafikken har vært riktig – og helt avgjørende for at Ruter nå har et godt utgangspunkt for fremtiden. I 2023 ser Ruter i tillegg videre vekst. I uke 9 hadde de 7.14 millioner påstigende, som ikke inkluderer tog, totalt i deres område – hele 97 prosent av trafikken i samme periode før pandemien.

Første utslippsfrie hovedstad Sammenlignet med andre byer i Norden, har Oslo i stor grad fått tilbake reisende etter pandemien. Oslo hadde 253 millioner påstigninger i 2022. Dette er en oppgang på 40 prosent fra 2021, men fortsatt 14 prosent lavere enn i 2019.

– Byrådet har satset store beløp på å bevare kollektivtilbudet gjennom pandemi og strømkrise. Det har vært avgjørende for at befolkningen vender tilbake til buss og bane. Det har også vært avgjørende for at Oslo allerede i år blir den første hovedstaden i verden med tilnærmet utslippsfri kollektivtrafikk, sier byråd for miljø og samferdsel, Sirin Stav (MDG).

At Oslo når målet fem år tidligere enn planlagt, er blitt mulig ved å utnytte handlingsrommet som ligger i anbudene til å fremskynde grønn omstilling i markedet.

– Vi har etterspurt, utforsket og testet nullutslippsteknologi sammen med leverandørene, mens markedet fortsatt var umodent og teknologien kostbar og usikker. I anbudene formulerte Ruter hva vi ville oppnå. Markedet svarte med utslippsfrie løsninger. Og det gikk fortere enn noen kunne forestille seg, sier Bernt Reitan Jenssen.

Utslippsfri kollektivtrafikk er en forutsetning for den ambisiøse målsettingen om at Oslo skal bli den første utslippsfrie storbyen i verden i 2030.

– Satsingen på elektriske busser og båter bidrar ikke bare til å kutte klimautslipp. Det gjør også byen bedre å bo i, med renere luft, mindre støy og mer komfortable kollektivreiser. Jeg er ekstra stolt av at de nye bussene, trikkene og båtene er universelt utformet. Det er viktig for mange, sier Sirin Stav.

Fritt og selvstendig Viken har i 2022 hatt den største befolkningsveksten i Ruters område. Mens Oslos befolkning vokste med 1,3 prosent, økte befolkningen i Viken med 2,1 prosent. Enkelte regionbyer, som Lørenskog, har hatt en kraftig vekst de siste årene.

Fra 2019 til 2022 vokste Lørenskog med hele 12 prosent. Ruters område i Viken hadde 89 millioner påstigninger i 2022. Dette er en oppgang på 35 prosent fra 2021, men fortsatt tolv prosent lavere enn i 2019.

– Det er veldig bra at vi nå ser en vekst på 35 prosent i Viken fra 2021. Så må vi jobbe videre for å få enda flere til å bruke kollektivtransport, og at flere kan la bilen stå, sier fylkesrådsleder i Viken Siv Henriette Jacobsen (Ap).

For Viken har det vært grunnleggende å kunne opprettholde kollektivtilbudet gjennom en krevende periode.

– Satsingen vår har vært nødvendig for at så mange som mulig nå kan reise sammen igjen. Vi må sikre at alle innbyggere kan delta i samfunnet på en likeverdig måte. Inkludering og likestilling er en forutsetning for bærekraftige byer og samfunn, og for at den enkelte skal kunne leve et fritt og selvstendig liv, ser Jacobsen.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.