Familierabatt hele uken i Oslo og Akershus

Mandag ble det enighet i det nye byrådet i Oslo. Arbeiderpartien, MDG og SV er enige om en rekke tiltak for byen. Og noen vil komme hele det nye storfylket Viken. Nå skal det innføres familierabatt på kollektivtransport som skal gjelde utenom rushtiden hele uken.

Mandag ble det enighet mellom Arbeiderpartien, MDG og SV for de neste fire årene i byrådet for Oslo. Noen av tiltakene er at det skal bli 60 km/t på alle hovedveiene. Det skal plantes 100.000 nye trer og det blir familierabatt på kollektivtransport hele uken.

Målet med det nye byrådet er å redusere utslippene ved ulike tiltak. Over 300 mill kroner blir satt av til tiltak for å forbedre miljøet i hovestaden.

Familierabatten skal gjelde hele uken, utenom rushtiden i ukedagene. Dette tilbudet er unikt i Norge og vil komme mange familier tilgode. Og i tillegg til å gjelde Oslo, skal familierabatten også innføres i hele det nye storfylket Viken.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.