Euro 7 utsatt til 2031 for tunge nyttekjøretøy

EU har nå bestemt at innføringen av enda strengere miljøkrav til personbiler og nyttekjøretøy, gjerne kalt Euro 7, skal utsettes til 2031 når det gjelder tunge nyttekjøretøy. Det innebærer i realiteten en utsettelse på fire år.

Men enigheten om dette er ikke overveldende. 329 stemte for utsettelse og 230 mot, og det var også 41 blanke stemmer. «Grønne» politikere synes det går altfor tregt å gjennomføre Euro 7, mens en del politikere i store bilproduserende land er skeptiske til hva Euro 7 vil innebære for bilprodusentene og hvilke kostnader som blir veltet over på kjøretøykundene. Bestemmelsene i Euro 7 er langt fra ferdigspikrede, men det er antydet en prisøkning på rundt 140.000 kroner for et tungt nyttekjøretøy.

Euro 7 kommer også til å ha bestemmelser om partikkelutslipp fra dekk og bremser, så heller ikke elektriske kjøretøy slipper helt unna. Det vil også være krav om holdbarhet på kjøretøybatterier.

Nå har produsentene av tunge nyttekjøretøy ytterligere fire år å forberede seg på. Bilprodusentene har helt siden Euro 1 i 1990 vist en enestående evne til å tilpasse seg stadig strengere utslippskrav, men med Euro 7 spørs det om til hvilke kostnader. Kanskje vil Euro 7 være spikeren i kista for forbrenningsmotoren, i hvert fall i visse kjøretøygrupper. Europarådet mener for eksempel at det kun skal selges utslippsfrie bybusser fra 2035, og flere produsenter har allerede vært ute og sagt at de ikke vil utvikle Euro 7-motorer for denne kjøretøytypen.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.