Snart må bussen parkeres – hvis den mangler alkolås

Alle busser og minibusser som driver persontransport mot vederlag, skal ha alkolås. Da kravet ble innført så ble det bestemt en overgangsperiode frem til 31. desember 2023 slik at alle fikk tid nok til å ettermontere alkolås. Nå er det få uker igjen av året. Er ikke alkolåsen montert og i drift, må bussen parkeres.

«For busser og minibusser som var registrert før 1. januar 2019 er fristen for å få ettermontert alkolås i kjøretøyet 31. desember 2023. Alternativt må kjøretøyet tas ut av drift», skriver Statens Vegvesen på deres nettside.

Kravet om alkolås gjelder når det drives persontransport mot vederlag i minibusser og busser registrert som M2 og M3. Vederlag er ikke bare betalende passasjerer eller lønn til sjåfører. Enhver fordel eller gjenytelse for transporten blir regnet som vederlag. Deling av drivstoffkostnader vil derfor som eksempel bli regnet som vederlag, og være omfattet av krav om alkolås. Så samkjøring med minibuss vil derfor kreve alkolås.

Hva er alkolås?

Alkolås er en teknisk enhet som vanligvis kobles til tenningssystemet, og som skal hindre at føreren skal kunne starte kjøretøyet med promille. Eller i noen kjøretøy koblet slik at en ikke får satt bussen i gir eller frigitt parkeringsbremsen.

Alkolåsen består av et håndsett og en elektronisk boks (relé). På håndsettet er det et munnstykke som føreren må blåse i. Dersom føreren ikke avlegger pusteprøve eller alkolåsen måler promille over den definerte grenseverdien, vil kjøretøyet ikke kunne startes

Hensikten med alkolås

Alkolås i kjøretøy er et trafikksikkerhetstiltak som skal redusere risikoen for at sjåfører kan kjøre under påvirkning av alkohol. Formålet med alkolås er å bedre tryggheten for passasjerene og på sikt redusere ulykker i trafikken.

Bruk av alkolås

Sjåføren må blåse i alkolåsen før kjøretøyet kan startes opp. Dersom føreren ikke avlegger pusteprøve eller alkolåsen måler promille over den definerte grenseverdien, blir alkolåsen låst for en kortere periode med en advarsel. Etter første ugyldige pusteprøve blir alkolåsen låst i noen minutter, og lenger for eventuelle nye ugyldige pusteprøver.

Data fra alkolåsen

Det er ikke tillatt å laste ned eller lagre data fra alkolåsen utover det som er nødvendig for å utføre service og vedlikehold. De tekniske dataene skal ikke være knyttet til førere og må slettes umiddelbart etter at nødvendig service og vedlikehold av alkolåsen er gjennomført.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.