EU fastsetter krav om lademuligheter

EUs ministerråd har denne uken godkjent krav om lade- og tankinfrastruktur for batterielektriske og brenselcelledrevne nyttekjøretøy innenfor EU.

Essensen i dette er at det for tunge busser og lastebiler skal være tilpassede ladestasjoner på minst hver sjette mil på det europeiske stamveinettet og for hver tiende mil langs andre hovedveier. Likeledes skal det finnes tankstasjoner for hydrogen i alle knutepunkter langs hovedveiene og ellers for hver 20. mil. Utbyggingen skal skje gradvis.

I frøste omgang skal det i løpet av 2025 være ladestasjoner for hver 12. mil på stamveinettet. To år senere skal 50 prosent av dette veinettet ha dobbelt så tett med ladestasjoner, og i 2030 skal utbyggingen nevnt ovenfor være utført. Ladestasjonene for tunge nyttekjøretøy skal ha en effekt på minst 350 kW.

Når det gjelder personbiler og lette varebiler er kravet ladestasjoner på minst 150 kW for hver sjette mil.

De nye kravene inngår i EUs såkalte «Fit for 55» pakke, som innebærer å redusere utslippet av drivhusgasser med minst 55 prosent frem til 2030, sammenlignet med 1990-nivået. Samtidig uttrykker EUs ministerråd en viss bekymring for om det finnes tilgang på nok strømforsyning frem til det kommende ladenettet og ber EU-kommisjonen utrede dette nærmere.

Vi vet i skrivende stund ikke om EU-kravene også kommer til å gjelde EØS-landet Norge.

I dag har elektrifiseringen kommet langt i mange land når det gjelder bybusser. Når det gjelder langrute- og turbusser, er bildet et helt annet. Foreløpig finnes det bare noen kinesiskproduserte elektriske turbusser. Det er imidlertid ventet at også de store europeiske bussprodusentene vil lansere elektriske langrute- og turbusser de nærmeste årene, og i hvert fall innen 2030.

(Foto fra MAN Truck & Bus)

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.