Buss-skur for varme dager

Mens vi hører om ulidelige hetebølger i det sørlige Europa, kan vi ikke dy oss for å komme med en kjølende nyhet. Det er snakk om et nytt buss-skur som vil klare å holde en innvendig temperatur på 22 til 28 grader selv om lufttemperaturen er på over 40 grader og temperaturen på bakken rundt 50, faktisk ikke helt uvanlig i deler av Spania på denne tiden av året.

Det er ingeniører knyttet til universitet i Sevilla som har klekket ut ideen. Under bakken ligger det en stor vanntank hvor vannet er relativt kjølig, nettopp fordi vanntanken ligger i bakken. Sensorer registrerer når reisende går inn i buss-skuret og sørger for at det kjølige vannet sirkulerer i vegger og tak. Det hele skjer elektrisk, og strømmen kommer fra solcellepaneler på taket på buss-skuret.

Buss-skuret er selvforsynt med energi, og det er nødvendig å skifte vannet i vanntanken bare en gang i løpet av sommeren. Driftskostnadene for buss-skuret skal derfor ikke være høyere enn for konvensjonelle løsninger.

Ingeniørene har arbeidet med prosjektet siden 2016, og det første buss-skuret vil være på plass neste år.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.