Nytt høyvolts batterisystem med lang levetid

Det skjer hele tiden en utvikling på batterifronten. Sist ut er den kanadiske batteriprodusenten Electrovaya som nå utvider sitt Infinity-program med det fabrikken kaller et «Infinity-HV» batterisystem. HV står her for «High-Voltage», altså høyvolts. En førproduksjon starter mot slutten av året.

Det nye batterisystemet er tatt frem for høyvolt-anvendelse i krevende bruk som i busser, lastebiler og stasjonære energilagrings-systemer og kan også kombineres med brenselceller. Systemet omfatter løsninger for både 400 og 800 Volt.

Det som kanskje er mest spennende med «Infinity-HV», er det produsenten sier om levetiden på batteriene. Ved hjelp av en celleløsning som baserer seg på en litium-ion keramisk forbindelse skal det være mulig å oppnå en levetid på 25 år ved en full ladesyklus pr. dag. Det åpner for at man kan ha et batterisystem med minst like god levetid som selve kjøretøyet, i hvert fall når det er snakk om busser. I dagens elbusser regner man med å måtte skifte batteri i hvert fall en gang i kjøretøyets levetid. Hvis man i fremtiden kan slippe dette, har man spart inn mye på vedlikeholdskostnadene.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.