Et mål om å dele kunnskap og erfaring

Forleden så undertegnet Veg- og samferdselsetaten (RTA) og VDL Buss & Coach «Memorandum of Understanding» under UITP Global Public Transport Toppmøte i Barcelona, Spania. Avtalen ble signert av Mr. Ahmed Bahrozyan, administrerende direktør i Public Transport Agency, på vegne av RTA og av Richard van den Dungen, Chief Commercial Officer, på vegne av VDL Bus & Coach. Målet med avtalen er å utveksle erfaringer og kunnskap spesielt knyttet til overgangen fra karbonbasert til nullutslippsvirksomhet.

Mellom 2009 og 2011 leverte VDL Bus & Coach mer enn 500 VDL Citea CLF-120 lavgulv busser til RTA. Til dags dato har denne flåten kjørt mer enn 450 000 000 kilometer i UAE. Bussene er godt vedlikeholdt av partner Swaidan Trading Company, en del av Al Naboodah Group.

VDL Bus & Coach samarbeider med RTA om deling av kunnskap og erfaringer på elektriske bussteknologier, implementering av el-bussdrift når det gjelder kjøretøy, og opplæring av sjåfører, samt avgiftsstyring. Dette understreker ytterligere dens ambisjon: å globalt optimalisere mobilitetsløsninger for kollektivtransport direkte koblet, ikke bare til busser, men også til helheten i systemet. Som en av de store produsentene på utviklingen av kollektivtransportens bærekraft og livssyklus når det gjelder kjøretøyteknologi, streber VDL Bus & Coach etter å tildele langsiktige allianser med offentlige transportmyndigheter som RTA.

RTA verdsetter denne avtalen som en del av et pågående jakten etter innovative transportløsninger gjennom styrket samarbeid med privat sektor. Det endelige målet er å identifisere potensielle samarbeid, fremme partnerskap og fremskynde transformasjonen av kollektivtransport, ledelse og drift. Dette ved bruk av toppmoderne og miljøvennlige teknologier. Å oppnå disse målene bidrar til å realisere RTAs strategiske mål om å tilby jevn, sikker og bærekraftig transport tjenester i for eksempel Dubai.

«Som en europeisk frontløper og markedsleder på e-mobilitet de siste 10 årene, kompetansen vi har tilegnet oss i overgangen fra fossilt brensel til nullutslippsoperasjoner kan brukes til analyse i UAE-regionen. Det er vi veldig fornøyd med RTA og VDL Bus & Coach har til hensikt å samarbeide innen bærekraftig mobilitet», sierRichard van den Dungen, CCO i VDL Bus & Coach

«Vårt partnerskap med VDL har som mål å utveksle kunnskap og erfaring i driften av administrasjon og drift av elektriske busser, og å holde workshops og felles besøk for å lære om de beste internasjonale erfaringene og praksisene i elektriske busskurstasjoner, noe som vil gjøre det enklere for myndigheten i denne fasen. I i fremtiden vil stasjonene utstyres med nødvendig infrastruktur for å forsyne busser med elektrisk energi, og et integrert system for håndtering og drift av miljøvennlig masse transport på en trygg, enkel og bærekraftig måte», sier Ahmed Bahrozyan, administrerende direktør i Public Transport Agency, RTA

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.