– Turbusser er hjertelig velkomne til å lade

Utslippene fra tungtransporten må kuttes kraftig for at vi skal nå våre klimaforpliktelser og klimamål. «Jeg er derfor glad for at vi nå har fått på plass en plan for hvordan ladetilbudet til elektriske lastebiler kan utvikles. Jeg har stor tro på at elektriske lastebiler og busser raskt kan bli en like viktig brikke i kampen for utslippskutt som elektriske personbiler er allerede. Men det forutsetter lademuligheter. Med denne planen kan vi ta viktige skritt på veien mot elektrifisering av tungtransporten», sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

«Når det gjelder bybusser så har vi kommet veldig langt. Der er det allerede i dag godt utbygget med ladeinfrastruktur på depoter. Men for tur- og ekspressbusser så er det fortsatt et stykke igjen. Men jeg tror at det skal kunne følge samme utviklingskurve som som tungre lastebiler. Det er på grunn av at de kan på langt nær benytte samme infrastruktur», sier Nygård til Bussmagasinet.

Bussmagasinet var tilstede i Lillesand da plan for ladestasjoner for tunge kjøretøy langs riksveien ble lagt frem. I Lillesand ettableres det nå en ladestasjon med både hurtigladere og normal ladere for lastebiler. Denne sier Samferdselsministeren at også busser kan benytte. Men at ekspressbussene vil ha mest nytte av ladestasjoner ved endeholdeplassene.

«Det er ofte depotlading på endestasjoner for rutebusser, men utfordringen kommer på de lenge linjene. Vi skal ikke se bort fra at i en overgangsperiode vil biodrivstoff være mest akutell. Men utviklingen går i rettning at vi også vil se batterielektriske busser på de lengre rutene i fremtiden», sier Nygård.

Enig med statsråden

Statens Vegvesen er enig med Samferdselsministeren når spørsmålet kommer rundt ladeinfrastruktur for tur- og ekspressbusser.

«Det er ikke noe som stopper en fra å benytte ladeinfrastrukturen som bygges her også for tur- og ekspressbusser. Men jeg tror nok at ekspressbussene vil ha mer nytte av en ladeinfrastruktur ved endestopp. Og da er det ikke det offentlige som skal inn å være pådriver. Men selskapene og kollektivselskapene selv», sier Ove Myrvåg i Statens Vegvesen til Bussmagasinet.

Men han er enig i at en turbuss med passasjerer fint skal kunne benytte ladeinfrastrukturen langs riksveien mens passasjerer er på byvandring i for eksempel Lillesand eller har en lunsj i nærheten.

Planen lagt frem

Planen for utbygging av ladestasjoner langs riksveinettet for tunge kjøretøy er en oppfølging av den nasjonale ladestrategien som regjeringen la fram i desember. Planen er laget av Statens vegvesen, i samarbeid med Enova og Nye Veier. Samferdselsministeren mottok planen mandag.

Plan for hvor man bør etablere ladeplasser først

Planen viser hvor trafikkstrømmene er størst, og langs hvilke strekninger det er fornuftig å etablere et tilbud først. Den viser også raste- og døgnhvileplassene som kan egne seg for tungbillading.

– Jeg tror det er mulig å få til en tilsvarende utvikling for tunge biler som den vi har sett for personbiler, men det forutsetter at lastebiler som skal dekke lange strekninger kan lade underveis. Ladingen må dessuten kunne kombineres med sjåførenes lovpålagte pauser. Denne planen for ladestasjoner langs riksveinettet er et viktig skritt på veien for å få til et godt ladetilbud også for tunge biler, sier Nygård.

Hittil i år er nesten 10 prosent av nye lastebiler elektriske. Målet er at langt flere skal bytte ut dieselbilen med en som går på strøm.

– Veitrafikken står i dag for 18 prosent av norske utslipp, og omtrent en tredjedel av dette er fra tunge biler. Det betyr at utslippene fra tunge biler må ned. Hvis vi ikke skal kutte kraftig i transportomfanget, må vi erstatte fossile kjøretøy med nullutslippskjøretøy. Med denne planen mener jeg vi er et godt skritt på veien, sier Nygård.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.