Er batteribyttesystem aktuelt for elbusser?

I Sverige skal det nå settes i gang et forskningsprosjekt for å finne ut om et batteribyttesystem kan være et alternativ til konvensjonell lading for elbusser og lastebiler.

Det er kollega Bussmagasinet.se som melder dette. Forskningsprosjektet skal gjennomføres gjennom et samarbeid mellom Statens väg- och transportforskningsinstitut, universitetet i Linköping og en ekspertgruppe. Prosjektet skal se på om det er mulig å gjennomføre batteribytte i tunge kjøretøy i Sverige og hvordan det i så fall skal kunne skje. Teknikken benyttes allerede i stor skala i Kina. På våre mer hjemlige bane tilbyr bilprodusenten Nio muligheten for batteribytte som et alternativ til konvensjonell lading.

Et batteribyttesystem innebærer flere fordeler sammenlignet med konvensjonell lading med kontakt eller pantograf. Et batteribytte kan skje i løpet av minutter, mens lading av tungbilbatterier tar lang tid. Videre kan bussen og batteriene ha selvstendige livssykluser. En elbuss har gjerne betydelig lengre levetid enn batteriene og skal derfor gjerne ha nye batterier i hvert fall en gang. Denne problematikken slipper man å tenke på ved et batteribyttesystem.

Teknisk vet man at et batteribyttesystem vil kunne fungere – det gjør det jo allerede i Kina. Utfordringen ligger i at man egentlig snakker om et helt nytt forretningssystem hvor en aktør eier batteriene og en annen kjøretøyet. Det må finnes aktører som er villig til å bygge opp infrastruktur, samt eie og drifte den. På toppen av dette har man kort tid på seg. I løpet av et par års tid har alle europeiske lastebilprodusenter elektriske langtransportbiler på sitt program, og blant annet Daimler Truck og Traton har offentliggjort at de vil ha elektriske turbusser på programmet fra 2026.

Og så er det selvsagt et spørsmål om hva om vil skje med høyhastighetslading underveis. Den kommende ladeteknologien MCS (Megawatt Charging System) kan gjøre det mulig å lade en langrutebuss med 40 mil på bare 15-20 minutter, altså ikke avskrekkende mye lenger tid enn det tar å bytte batterier.

En batteribyttestasjon for lastebiler og busser har selvsagt helt andre dimensjoner enn Nios løsning for elektriske personbiler.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.