Enighet om stor satsing på kollektivtransport i Oslopakke 3

Søndag blir en merkedag for Oslo og Akershus. Enighet om stor satsing på kollektivtransport og bompenger for elektriske biler for å finansiere dette.

Partier har måtte gi og ta i kampen for å lande Oslopakke 3. Miljøpartiet De Grønne har lenge stått knallhardt på sine krav om null meter med ny E18. Men nå har de innsett at det vil bli bygget vei og har dermed senket sine krav noe.

De opprinnelige planene for utbygging av E18 er lagt på is og resultatet kan bli 1500 meter ny vei, gode kollektivløsninger med dedikerte bussveier, sykkelveier og T-bane til Fornebu. Men for å finansiere dette må bilistene betale, også de som kjører elektriske biler.

I forslaget som nå det stemmes over, er at det vil koste 58 kroner for dieselbiler, 48 kroner for bensinbiler og 10 kroner for elektriske biler i rushtiden. Og fra 2018 øker det til 20 kroner for elektriske biler. I 2020 er prisen 30 kroner i rushtiden og 20 kroner utenom.

Den videre utbyggingen er ikke Oslo og Akershus enige om og de har blitt enige om å være uenige om dette. Så siste ord i denne saken er neppe sakt.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.