Enighet om Nettbuss-avtalen i natt

Det ble enighet om bussbransjeavtalen i nattens mekling for Nettbuss.

YTF, NTF, NJF og Fagforbundet, HK, FLT og Nettbuss/Spekter kom i natt til onsdag til enighet i meklingen.

På grunn av at helgens mekling for NHO ble 15 timer på overtid, så ble meklingen for Nettbuss utsatt med et døgn. Det var derfor stor spenning til hva utfallet ville bli, og i natt ble det enighet.

  • AFP-ordningen ble reddet for fremtiden med en forpliktende avtale om ny og bedre ordning. Detaljene i ordningen skal utredes. Utredningen skal være ferdig i desember 2018.
  • Det er enighet om endringer i dagens ordning som vil gjøre at langt færre uforskyldt vil miste retten til AFP på grunn av nedbemanning.
  • Grensen for hvor lenge man kan ha vært syk eller mottatt uføretrygd i kvalifiseringsperioden uten å miste AFP er forlenget fra 26 til 104 uker i dagens ordning.
  • Alle årene i en tariffbundet bedrift vil gi opptjening i den nye ordningen. Du vil ta med deg opptjent AFP i en tariffbedrift videre, selv om du bytter jobb. Arbeidstakere vil få større motivasjon til å jobbe i AFP-bedrifter.
  • Full opptjening i den nye ordningen vil være på linje med dagens nivå.
  • Et slitertillegg for arbeidstakere som ikke klarer å stå i arbeidet lengre enn til 62-64 år. Ytelsen vil bli utbetalt hvert år til de fyller 80 år.
  • Et generelt lønnstillegg for alle på Bussbransjeavtalen i Nettbuss med kr 1,30 pr time med virkning fra 01.04.18.
  • For rutebussjåfører er det avtalt et reguleringstillegg for 2019 med kr 3 som kommer i tillegg til resultatet i lønnsoppgjøret. Den del av eventuelle sentrale tillegg i mellomoppgjøret, som i sum utgjør mer enn kr 1, går til fradrag i overstående tillegg med 50%. Det betyr at rutebussjåfører i oppgjøret 2019 er sikret minst 3 kroner
  • Et Et prosent eller kronetillegg som forhandles frem for alle i et tariffoppgjør og som skal legges til lønnstabeller og personlige lønninger.» style=»margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px0px1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: dotted; border-left-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-size: 13px; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration: none!important;»>generelt tillegg til alle funksjonærer på Funksjonæravtalen med kr 1,30 pr time med virkning fra 01.04.18.

Kilde YTF

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.