Engelsk storordre til Volvo Buses

Kort tid etter at Volvo Buses kunngjorde at selskapet legger ned sin produksjon av komplettbygde busser, har selskapet fått en storordre på sitt elbusschassis BZL Electric fra den britiske busskjempen Stagecoach.

Her det snakk om 150 chassiser for dobbeltdekkere og 20 for enkeltdekkere. BZL-chassiset leveres i varianter for begge. Karosseriene skal leveres av egyptiske MCV. Bussene skal gå i trafikk i Stockport i nærheten av Manchester.

Ved lanseringen av BZL Electric høsten 2021 sa Volvo at chassiset skulle markedsføres der Volvo ikke solgte sine komplettbygde løsninger. Fra start har chassiset vært markedsført i Storbritannia og har hatt stor fremgang på en del andre markeder også, blant annet Australia og Singapore. I mars informerte Volvo Buses om at selskapet legger ned egen produksjonen av komplettbygde busser og i stedet satser på chassiser. I samarbeid med eksterne karosserileverandører skal Volvo tilby europeiske kunder et komplett program av alle typer busser.

Volvo BZL Electric chassiset kan leveres for forskjellige karosserilengder og -høyder.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.