Endringer i Vestfold og Telemark fylkeskommune

Vestfold kollektivtrafikk og Farte, som var en del av Telemark fylkeskommunes avdeling for areal og transport, har nå blitt slått sammen til en seksjon i nye Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Den nye seksjonen heter Kollektiv og Mobilitet og hører innunder sektor Samferdsel, miljø og mobilitet.  Seksjon Kollektiv og Mobilitet vil blant annet ha ansvaret for kollektivtilbudet og skoleskyss i hele det nye fylket.

Ingen endringer for de som reiser kollektivt

For de som reisende vil alt være som før en god stund fremover. Det vil fremdeles stå VKT og Farte på bussene og informasjonskanalene vkt.no og farte.no vil fungerer som tidligere. Det samme vil appene til både Farte og VKT. 

De reisende kan kjøpe de samme billettene på samme måte som før.

Når det gjelder skoleskyss så vil dette også være som før enn så lenge. Skal noen søke om skyss til videregående skole så må de fremdeles søke via farte.no dersom personen har sin folkeregistrerte adresse i tidligere Telemark og via vkt.no dersom sin folkeregistrerte adresse ligger i tidligere Vestfold. 

Gjelder det skoleskyss for grunnskole så er det fremdeles skolene som skal kontaktes. 

Hva skjer framover?

I 2020 og i tiden fremover skal de arbeide med å skape en felles merkevare, gode informasjonskanaler og app`er som gir innbyggerne i den nye regionen informasjonen de trenger for å reise kollektivt. 

De skal videreutvikle rutetilbudet og et felles takst -og sonesystem. Innen skoleskyss vil vi utvikle et felles regelverk og system for skoleskyss som gjelder for hele fylket.

TT- ordningen og løyver har også blitt lagt til seksjonen og her vil det også gjøres en harmoneringsjobb for å skape like rammer i hele Vestfold og Telemark fylke.