Ny signalteknologi tar regionbussen tilbake til Rustahøgda

Ved hjelp av ny signalteknologi stopper endelig regionbussene på Rustahøgda i Troms igjen.

På Rustahøgda i Troms har det tidligere vært to holdeplasser. Skolebussene har stoppet ved ungdomsskolen og regionbussene har stoppet langs E6. I fjor høst ble det etablert nytt kryss og ny avkjøring. Da ble også det gamle busstoppet langs E6 fjernet, noe som bød på utfordringer for brukerne i området.

– Fylkeskommunen mente at dette var en uholdbar situasjon. Det måtte bli nytt stopp for regionbussen, sier fylkesråd for samferdsel Kristina Hansen (Ap) i Troms og Finnmark fylkeskommune.

Vil effektivisere bussen

Den nye holdeplassen er utstyrt med både leskur og sanntidsinformasjon, og har et lysvarslingssystem med trykknapp inne i busskuret som betjener rute 100 og 130. De som ønsker å gå på bussen må trykke på knappen for å tilkalle bussen. Signalet lyser så i 15 minutter.

– Et unikt busstopp i nord. Det er ikke noen ønsket situasjon at regionbussene skal kjøre av hovedvegen hvis ingen skal av eller på. Derfor tester vi nå passasjerstyrt lysvarsling ved stoppet. Dersom dette fungerer bra, kan vi utplassere dette flere plasser i fylket for å effektivisere busskjøringen, sier fylkesråd for samferdsel Kristina Hansen (Ap) i Troms og Finnmark fylkeskommune.

Har vært utfordringer

Det er mye trafikk i området, og siden etableringen av nye Bardufoss videregående skole i 2018 har det vært utfordringer med trafikksikkerheten for elevene. Skolebussene til nye Bardufoss videregående skole benytter i utgangspunktet samme busstopp som ungdomsskolen, men de elevene som bruker regionbussen i helgene har måttet krysse E6 på en strekning uten gangfelt. Dette stoppet har blitt stengt av trafikksikkerhetshensyn, og brukerne har siden etterlyst nye løsninger.

– Trafikksikkerhetsproblematikken langs E6 er nå løst, ingen trenger å stå langs eller på vegen mens de venter på bussen. Vi har hatt et godt samarbeid med alle involverte, og er glade for å finne gode løsninger for de som bruker våre tjenester, sier fylkesråd for samferdsel Kristina Hansen (Ap) i Troms og Finnmark fylkeskommune.