Elektrisk Mercedes-Benz Sprinter?

Vil vi se en elektrisk Mercedes-Benz Sprinter i nær fremtid? Det er stor mulighet for dette. Daimler jobber nå med å lansere elektriske nyttekjøretøy og det vil da være naturlig å også inkludere Sprinter minibuss.

Innen kort tid vil vi se en ny Mercedes-Benz Sprinter, det er bekreftet. Men veien videre og hvilke type drivlinjer denne vil få er enda ikke klart. Det vi vet er at Daimler som eier Mercedes-Benz jobber med planene for en full-elektrisk lastebil. Derfor spekuleres det nå i om ikke også den nye Sprinteren vil komme i full-elektrisk versjon.

VDL MidBasic_167VDL har nettopp lansert deres elektriske minibuss og fra tidligere finnes det en rekke andre underleverandører som har gjort det samme, bassert på karosseri fra for eksempel Mercedes-Benz.

En full elektrisk Sprinter vil kunne kjøre i fast rute på kortere strekk, som for eksempel by-kjøring og skoleruter. Som varebil vil den kunne drive varelevering i sentrum- og urbane strøk. Slik kjøring vil også gi en del start og stopp som igjen vil regenerere energi og øke rekkevidden.

Mercedes-Benz er en solid aktør som har kunnskap og evnen til å komme på markedet med en elektrisk Sprinter. De har allerede nevnt at de kommer med et meget bredt kjøretøyprogram på elektriske og hybride kjøretøy innen kort tid.

Dette mye på grunn av den økte etterspørselen av slike kjøretøy. Dette gjelder spesielt i Europa og Kina. Og med fokus på å holde fosile kjøretøy utenfor sentrumsområder.

Etterspørselen etter elektriske busser og minibusser er stort i Norge og Europa forøvrig, så det er naturlig at alle leverandører legger slike kjøretøy inn i deres planer.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.