Elektrisk buss-uke i Oslo

Volvo og Siemens inviterer til en skikkelig elektrisk buss-uke i Oslo. I dag går startskuddet og en flunkende ny elektrisk buss er lånt fra Gøteborg og vil kjøre rundt i Oslo de neste dagene.

Til tross for økende bruk av miljøvennlig drivstoff så går fremdeles de aller fleste busser på diesel. Nå vil Volvo sammen med Siemens bevis for befolkningen i Oslo at en kan både holde rutetiden og spare inntil en milliard kroner i en periode på ti år ved å bytte ut dagens busser med elektriske busser.

Samtidig så har Ruter AS tatt på seg samfunsansvaret med å ha en fossilfri kollektivsektor innen 2020 og utslipsfri kollektivtransport innen 2025. Dette krever rask handekraft og bransjen har presset hardt på for å få fortgang i prosessen.

– Vi har ønsket å få svar på hvilken teknologi som er mest lønnsom for Oslo. Vi har også studert hvilken effekt de ulike teknologiene har i form av reduserte utslipp og luftkvalitet. Til slutt har vi studert hvor raskt Oslo kan fase inn ny teknologi slik at byen kan nå sine klimamå, skriver Lars Johan Andresen fra Siemens sammen med Svenn-Åge Løkken fra Volvo Norge AS i en invitasjon til Oslo sin befolkning i forkant av buss-uken.

kostnader– For å avgrense omfanget, har studien tatt for seg bussene som opererer i Oslos bykjerne. Totalt omfatter dette 64 ulike bussruter med til sammen 460 busser. Hovedkonklusjonen fra studien er at ladbare hybride eller helelektriske busser er den klart mest lønnsomme teknologien. Samtidig vil løsninger for hurtig-lading på holdeplass bidra til at åtte av ti linjer kan elektrifiseres uten noen endringer i rutetilbudet. På de resterende rutene er det kun behov for mindre justeringer, skriver de videre.

De har også sammenlignet elektrisk fremdrift opp mot biodristoff og kommet frem til at elektriske busser har 3 til 4 ganger høyere energieffektivitet, noe som gir ytterligere besparelser både økonomisk og miljømessig.

I studien har Siemens og Volvo regnet rundt ti års levetid på bussene og 20 års levetid på ladestasjoner og infrastruktur. De har regnet energikostnadene på bussene til en pris av en kroner pr kilo Watt time (kW/h).

Prosjekter i Sverige
I dag finnes det to store prosjekter på elektriske busser i Sverige. En går med kombinasjon hybrid-elektrisk og fullelektriske busser i Gøteborg og den andre er med hybrid-elektriske busser i Stockholm. Begge stedene er det satt opp hurtigladestasjoner ved holdeplasser som gir en rekkeviddeutvidelse. Batteripakkenes størrelse avgjør den distansen bussen kan kjøre på ren batteridrift, men større batteripakker gir også vesentlig reduksjon i antall passasjerer. Derfor har Volvo sett på mulighetene for mindre batteripakker som hurtiglades ved enkelte holdeplasser på ruten. Ofte da ved endeholdeplassene hvor bussen står noen minutter for å snu ruten.

Felttest og demonstrasjon
Elektriske busser i Oslo er ikke helt nytt for Oslo sin befolkning. I dag kjører det fem hydrogen-elektriske busser fra Van Hool i rute. De får sin energi fra brennselceller som har hydrogen som drivstoff. Strømmen blir lagret i batteripakker og fordelt ut igjen til bussens drivlinje via elektromotor. Solaris hadde en demonstrasjon med fullelektrisk buss i 2015 hvor både politikere og folk fra bransjen fikk anledning til å både teste ut bussen og se nærmere på teknologien.

De aller fleste leverandører av busser har i dag hybrid-elektriske og full elektriske busser under utvikling eller produksjon. En rekke byer verden over har tatt i bruk elektriske busser i studie eller ren rutedrift. Her i Norge er det kun i Stavanger at det i dag kjøres full elektriske busser i fast rutedrift. Der blir nå to elektriske busser til fem innen sommeren.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.