El-andelen for busser sank 1. kvartal i år

De som ser for seg en elektrifisering av all busstransport, har all grunn til å føle skuffelse over registreringstallene for 1. kvartal. Andelen elbusser i Europa er faktisk synkende. Det er registreringsstatistikken fra ACEA, organisasjonen for europeiske bilprodusenter, vi her snakker om.

I alt ble det registrert 11.718 busser over 3,5 tonn i Europa 1. kvartal. Dette er en økning på 26,8 prosent fra 1. kvartal 2023. Med «Europa» menes her EU pluss EFTA-landene Norge, Island og Sveits, samt Storbritannia.

Antall elbusser økte fra 1517 enheter i 2023 til 1633 i 1. kvartal i år. Det er en økning på 7,6 prosent. Men det betyr altså at andelen elbusser går ned. Andelen hybrider, gassbusser og brenselcellebusser gikk også ned 1. kvartal. Det meste av veksten kom på dieseldrevne busser med en økning på hele 44,1 prosent, fra 5831 til 8403 enheter.

Av andre kjøretøygrupper opplever varebiler samme trend som busser, andelen elektriske går ned, mens veksten av dieseldrevne kjøretøy er relativt høy. For lastebiler over 3,5 tonn er tendensen motsatt. Totalregistreringene er gått ned, mens elektriske kjøretøy viser en relativt sterk økning. Her er andelen gått opp fra 1,4 prosent 1. kvartal i fjor til nesten 2 prosent i samme periode i år.

Norden

Hvordan gikk det så med busser på det nordiske marked? Her hjemme er tendensen det samme som i Europa generelt, men med større utslag. Dieselbussene økte med drøyt 50 prosent, mens elbussene gikk ned med nesten 90 prosent. Det ga en reduksjon i totalregistreringene med 30,6 prosent, fra 173 til 120 enheter.

Island hadde en kraftig økning og alt på dieselbusser, med 77,8 prosent. Men antallet er jo lite på øya, og da blir gjerne utslagene store.

Sverige opplevde økning på 4,4 prosent totalt, men en kraftig reduksjon både for elbusser og busser med annen alternativ fremdrift. Nøyaktig det samme kan sies med Finland.

Hos danskene var det stikk motsatt. Totalmarkedet økte med 101 prosent, men dieselregistreringene gikk ned med 48 prosent. Elbussene, derimot, økte fra 9 enheter 1. kvartal i fjor til 119 enheter samme periode i fjor, en økning på formidable 1222,2 prosent!

Vi har tatt med Norden her nærmest som en kuriositet. Registreringene følger i hovedsak anbudene, og her er det jo voldsomme variasjoner fra år til år. Så et enkelt kvartal sier lite i det enkelte land.

Men hele Europa sett under ett viser altså den tendensen som er angitt i innledningen.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.