ekspressbuss med biogass på tanken

Nå kan en kjøre med ekspressbuss mellom Oslo og Stockholm hvor det er biogass på tanken. Scania har satt i gang et samarbeid med Flixbus og Gasum for utprøving av ekspressbuss mellom de to store hovedstadene.

Biogass som drivstoff på buss og lastebil er ikke noe nytt. Men til nå har det fungert best på busser som kjører i en lokal bussrute. Rekkevidden har hele tiden vært utfordringen. I de senere har har teknoligien gjort det mujlig å kjøle biogassen ned til minus 160 grader og da blir den flytende. Den tar mindre plass og gir en god rekkevidde uten å oppta for mye plass i bussen.

Tanken er litt større enn en vanlig dieseltank på en buss, men gir nesten samme rekkevidde som dieselbussen. Det gir dermed mulighet til å kunne kjøre lengre rekkevidde og tankfylling går relativt raskt.

Scania viste frem deres biogassbuss med flytende biogass for et par år siden og har mottatt gode tilbakemeldinger på bussen.

«Som den første langdistansebussen drevet av biogass, er dette trolig den mest bærekraftige bussløsningen i dag,» sier Johan Ekberg, sjef for Scanias kundeenhet.

“Biogass er ikke bare drivstoffet med lavest CO2-utslipp – det løser også lokale avfallsproblemer, skaper lokale arbeidsplasser og bringer karbon og næringsstoffer tilbake til jorden. Det er den sveitsiske hærkniven til sirkulær økonomi, sier Jonas Strömberg, bærekraftsdirektør i Scania.

Allerede i dag er 17 prosent av Europas gassnett biogass, og det stiger raskt og bidrar aktivt til kutt i CO2-utslipp. I Sveriges bilgassnett er biogassandelen svimlende 95%. “Biogass vil være et av nøkkelverktøyene for avkarbonisering av tungtransport – spesielt for langdistanseoperasjoner som intercity og langtransport. Halvparten av Europas tunge gassflåte kan drives av biogass i 2025, avslutter Jonas Strömberg.

Bussen, en Scania Interlink vil gå i fast rute mellom Stockholm og Oslo for busselskapet Flixbus.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.