Din guide til fremtidens billetteringsløsning

Måten vi betaler for varer og tjenester har endret seg radikalt de siste 20 årene, og overgangen bort fra kontantløsninger har akselerert under covid. Når våre betalings-, arbeids- og reisevaner har endret seg, må også offentlig transport tilpasse seg denne omstillingen.

Innføringen av kontaktløse betalinger har endret måten folk kjøper det meste på – fra en kaffe til å gå ut og spise lunsj og til og med handle dagligvarer. Det er lett. Det er raskt. Det er enkelt. Folk kan nå betale for nesten alt med kort eller en enhet som alltid er klar og venter i vesken, i lommen eller på håndleddet.

Kollektivtrafikken har også i en viss grad sluttet seg til revolusjonen der et lavere antall kontanttransaksjoner finner sted og flere kontaktløse betalingsalternativer blir innført. Alternativet som kollektivtransport kanskje ikke har holdt tritt med, er å tilby passasjerene muligheten til å betale med kontaktløse bankkort. Passasjerene har allerede for vane å bruke bankkortet til å betale for alt annet – hvorfor skal kollektivtrafikken være annerledes?

En mobil app kan fungere bra for pendlere som kjøper månedskort eller et årskort, men når turene til kontoret blir færre, og det ikke lønner seg med et månedskort lenger, kan et raskere og enklere betalingsalternativ være å foretrekke.
Folk ønsker å reise uten å planlegge hvordan de skal betale for reisen, derfor rulles kontaktløsbetaling ut i flere store byer i Norden og Europa.

Etterspørselen etter uanstrengte kontaktløse transaksjoner er nå kommet for å bli og vokser i et forbløffende tempo. Over hele verden forventes kontaktløse transaksjoner å vokse med over 1700 % i løpet av de neste to årene (kilde Statista). Kollektivtrafikken må holde tritt med denne revolusjonen, ellers risikerer den å miste passasjerer på grunn av de opplevde hindringene som blir lagt i veien for å gjøre reisene enkle.

Tilbake til det grunnleggende: Hva er kontaktløs billettering og cEMV?
Begrepet «kontaktløs billettering» refererer ganske enkelt til bruken av en kontaktløse betalingsmetode for å tæppe på en billettautomat eller en validator forå få reise på offentlige transportsystemer.

De kontaktløse transaksjonene for billettbetalinger kan gjøres via forskjellige metoder, slik at betalingen kan belastes bankkontoen tilknyttet et bankkort.

De forskjellige typene kontaktløse billettbetalinger gjøres med:
• Bankkort (debet- og kredittkort)
• Mobilbillettering (via apper)
• Bærbare smartenheter (for eksempel klokker og armbånd)

Kontaktløs EMV (Contactless EMV – cEMV) er en teknisk standard som sørger for at alle chip-baserte og kontaktløse betalingskort samt betalingsterminaler er kompatible over hele verden. Forkortelsen «EMV» står for Europay, Mastercard og Visa, de tre selskapene som utviklet denne betalingsstandarden allerede i 1994. På verdensbasis har EMV-standarden hatt en enorm innvirkning, først i detaljhandelen og nå fortsetter denne trenden inn i kollektivnæringen.

Det er imidlertid andre behov og krav til kontaktløse betalinger i offentlig transport sammenlignet med hva du ville sett i en tradisjonell detaljhandel. Løsninger i kollektivtransportbransjen krever:

• Fleksibilitet mellom reise og betaling da billetter behandles annerledes enn en enkel detaljhandelstransaksjon. Det kan for eksempel være behov for å samle, eller å pakke, flere turer i én betalingstransaksjon, der passasjerens beste pris blir belastet på slutten av dagen eller behandle hver tur eller billett som en separat transaksjon.

• Inntektsinspeksjon – muligheten for en inntektsinspektør, eller inntektsinspeksjonsenhet, til å bekrefte at en passasjer med et kontaktløst kort har brukt kortet til å kjøpe reiser i et scenario der ingen fysisk billett er utstedt.

• En annen betalingstjenesteleverandør – verifisering av bankkort på offentlig transport er forskjellig fra butikkmodellen du finner til vanlig, der forbindelsen til å autorisere en transaksjon er rask og foretas med en permanent internettforbindelse til banken for å hente pengene. Betalinger på offentlig transport foretas ofte offline til en transportspesifikk innløser fordi betalingene kanskje må foretas uten internettforbindelse, for eksempel hvis bussen befinner seg i en «dødsone» mobilsignal og ikke umiddelbart kan be om betalingen. Av denne grunn finnes det en litt annen spesifikasjon av cEMV for offentlig transport som tillater slike scenarier, samtidig som det foretas hensiktsmessige kontroller og en sikker styring av risikoen for ikke å bekrefte i sanntid med banken.

Fastpris, beste pris eller forhåndsbetaling?
Kontaktløse transaksjoner kan settes opp for å støtte ulike passasjeropplevelser. Den vanligste er Single Pay-As-You-Go (PAYG). Passasjerer kan bare tæppe ved starten av en reise for å betale en fast pris.

Aggregated Pay-As-You-Go er en utvikling av Single PAYG-betalinger og vil etter vårt syn forbedre måten folk reiser på. Noen ganger referert til som MTT eller «åpen-loop», kaller kundene ofte dette Tæppe på / Tæppe av. Dette åpner for å tilby beste pris alternativer i prisberegningen. Det er en kontobasert billettløsning med et backoffice-system, der billettbetalinger lagres og backoffice-prisberegningsmekanismen kan beregne den beste prisen for reisene som foretas når de betales med kort.

Forhåndskjøpsbetaling er det siste og minst brukte alternativet, der passasjerer kjøper en billett eller et produkt (f.eks. et ukentlig pass) med et kontaktløst bankkort, og kan tæppe dette kortet på en leser i bussen for å få reise. .

De viktigste fordelene med kontaktløs billettering
Kontaktløs billettering er et hett tema blant våre kunder og i hele bransjen. Og det er ingen overraskelse da det er mange store fordeler med denne løsningen.

Gjøre offentlig transport tilgjengelig for alle
De fleste passasjerer har allerede med seg alt de trenger for en rask og enkel billettbetaling, et såkalt «billett i lommeboken»-prinsipp. Det er ingen grunn til å forhåndsplanlegge og kjøpe billetten før du reiser eller bekymre deg for å ha tilstrekkelig eller riktig kontanter: du kan bare dukke opp og tæppe på det kontaktløse betalingsalternativet mens du stiger på bussen eller toget (eller kanskje en trikk eller en hestevogn som de fortsatt opererer på noen steder). Det senker betydelig terskelen for å velge offentlig transport.

Kostnadsbesparelser
Når ingen forhåndsbetalt billett er nødvendig, drar både transportoperatører og passasjerer fordel av lavere kostnader. Operatører sparer på kostnader knyttet til utstedelse av papirbilletter, antall ansatte som kreves og kostnader knyttet til fysisk kontanthåndtering. Passasjerer drar nytte av smartere prisberegninger siden billettprisen beregnes basert på den faktiske distansen eller antall dager de har reist i stedet for å måtte gjette reiseplanene sine, slik at de vet at de alltid vil få den beste prisen for turen. Passasjerer trenger ikke å planlegge i forveien for å sikre at de kjøper billett til den beste prisen – de kan reise som de vil, i visshet om at de alltid vil få den beste verdien. Denne begrensningen av prisene fører til at kundene føler at det er «flere reiser, flere rabatter» som hjelper dem med å danne nye positive reisevaner.

Det er enkelt å Tæppe på og Tæppe av
Komfort betyr alt. Å bare tæppe for å betale er like enkelt som å kjøpe en kaffe. Med FARA-løsningen kan passasjerer bruke en validator til å tæppe og reise – det er enkelt å ta seg frem på reisen med betalingstransaksjonen på en trygg og automatisk måte. Valideringssystemene gjør avlesningene raske og enkle, kjappe og sikre. Det fjerner hindringer for reiser der det ofte har vært apper en må laste ned, eller smartkort for lokal transport å navigere i, før du i det hele tatt vurderte å stige på bussen. Det er en universell valuta, enten du er lokal og bruker offentlig transport for pendling, en sjelden reisende eller til og med en turist. Det gjør transportsystemet lett og enkelt å bruke for alle.

Nasjonale standarder og kontaktløshet – den perfekte matchen
PTO og PTA har sannelig et truende dilemma. Velger de en leverandør som kan oppfylle den nasjonale billettstandarden eller en som kan møte den kontaktløse utfordringen?

Den gode nyheten er at FARA løser denne utfordringen ved å være den teknologipartneren som kan levere begge deler. Ved å kombinere nasjonale standarder og EMV-betalinger i én ryddig pakke, drar PTO og PTA fordel av en alt-i-ett-løsning, noe som ikke tilbys i stor utstrekning av billettleverandører.

Hvis vi for eksempel ser på billettstandarden Entur i Norge, og legger en EMV-betalingsløsning levert av FARA på toppen, er det en pakke som får alle fordelene ved at passasjerer betaler med en betalingsmåte de allerede har i lommen , og den påkrevde billettstandarden blir ivare tatt.

Klar for nye reisevaner:
Covid-bedring
Antall personer som reiser med offentlig transport har gått betydelig ned i Norden på grunn av Covid. Over hele verden førte dette til et påfølgende skifte til å jobbe hjemmefra, og forskning viser at hybridarbeid for mange er det foretrukne alternativet på lang sikt. Bransjen utfordres nå på de tradisjonelle måtene å operere på. Selv om reisemønstrene har endret seg, vil passasjerene trenge den samme fleksibiliteten også når det gjelder å kjøpe billetter, som de har med å velge når de skal reise. Endringen i reisemønster har også gjort både årlige og månedlige billettalternativer mindre attraktive. Med cEMV PAYG-teknologien kan passasjerene få tilsvarende fordeler ved reduserte priser jo mer de reiser, men uten de høyere utgiftene til tradisjonelle sesongkort som bare gir verdi med sikkerhet i reisemønstrene.

Det er klart at passasjerene har mistet insentivet til å forhåndskjøpe en billett, men fortsatt ønsker de rabatter basert på deres faktiske reiser. cEMV møter denne nåværende og fremtidige etterspørselen. Ved å bruke en kombinasjon av Tæppe på / Tæppe av-lesere og et bredere utvalg av kontaktløse betalingsalternativer for passasjerer, kan PTO og PTA velge å tilby den beste prisen til enhver tid.

Å skifte til kontaktløs billettering er virkelig fremtiden. Den nye vanen med ikke å måtte planlegge billettkjøp, og vite at de vil få den beste prisen uansett, vil sannsynligvis oppmuntre passasjerer til å reise mer. For lokale myndigheter åpner kontaktløse betalinger en ny verden av muligheter – et mer effektivt drevet rutenett fordi ombordstigningstider reduseres, tilgjengelighet til en enorm mengde ekstra data for å planlegge tjenestene mer effektivt og den sårt tiltrengte fordelen med å oppmuntre passasjerer til å komme tilbake etter Covid.

«Hvis en passasjer bare kan tæppe med kortet sitt og vite at de får den beste prisen for reisen, er det ikke lenger nødvendig å forhånds planlegge reisen på forhånd. Det er ingen grunn til å forhånds kjøpe en billett, og det er ingen grunn til å tenke på hva den mest kostnadseffektive billetten for deg den dagen ville væredu vil reise. Du trenger ikke å vite hvordan du skal planlegger reisen din, noe som er hele poenget. For å få folk ombord igjen vil dette være en game changer i å åpne nettverk rutetilbudet for alle»., sier Josef Salpeter, daglig leder i FARA.

Kommet for å bli
Kontaktløse billettsystemer gir betydelige fordeler for PTO, PTA og passasjerer. Systemet tilbyr raske, sikre og friksjonsfrie betalingsløsninger som oppfyller gjeldende passasjerforventninger. Ifølge Future of Urban Mobility Survey53 forventer 88 % av de reisende at deres lokale transportsystemer tilbyr et kontaktløst alternativ for betalinger og billettering, så kundene forventer at kontaktløs billettering er kommet for å bli. I tillegg er cEMV til stor fordel for operatører både når det gjelder tids- og kostnadsbesparelser, samt når det gjelder å holde sjåførene trygge.

«For å bidra til å tilrettelegge endringen som kreves for å tilpasse oss nye reisemønstre, må vi gi passasjerene en sømløs billettløsning, som kombinert med et pålitelig informasjonstilbud i sanntid, vil sikre en lav terskel for reiser», avslutter Salpeter.

Første gang publisert i Bussmagasinet 3-4/2022

Setter du pris på denne artikkelen? Bussmagasinet trenger din støtte. Tegn abonnement eller støtt oss på Vipps 130557 bank 6311.08.02449eller PayPal

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.