Dårlig veivedlikehold kan skade både deg og bussen

Det å kjøre buss på norske veier kan være helseskadelig, men også bussen kan få alvorlige skader grunnet dårlig veivedlikehold.

Det kuttes og kuttes i veivedlikehold her i Norge. Det er lagt opp til å bruke 400 millioner kroner mindre på veivedlikehold i forhold til 2023. Budsjettet ble redusert fra 1,1 milliarder til knappe 700 millioner.

Dette er med å gjøre arbeidsdagen mer krevende for bussjåførene som må kjøre på utslitt veinett. Og det går hardt ut over bussmaterell som oftere og oftere må inn til utbedring grunnet skade i understell.

En rask tur gjennom Markensgata i Kristiansand ble langt fra en stille og rolig tur. Konstant ble en skremt av høye smell fra kumlokk som spratt opp og falt ned igjen når bussene kjørte gjennom byens bussgater.

Ikke bare er smellet fra kumlokk nok til å gi en hver hjertestans, men det er bare tidsspørsmål før lokket snur seg og gir alvorlig skade på buss eller byens gående.

Men det er ikke bare i sørlandsbyen at veivedlikeholdet er på et minimum. Over hele landet meldes det inn om uholdbare arbeidsforhold når en må sprette opp og ned i setet når en kjører buss. Det gir ryggsmerter, irritasjon og ofte utmattelse grunnet mye bevegelse.

At regjeringen da reduserer veivedlikehold, men samtidig sier de prioriterer det, får mange til å tvile på om politikere vet hvor dårlig det er stilt på veinettet i landet.

Samtidig så settes det av milliarder på å bygge ut en togstrekning som fører rett hjem til Samferdselsministerens hjemby. Penger som bør og må brukes på vei.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.