Miljøvennlig bussoppvarming med hydrogen?

Stort sett alle som forsker på bruk av hydrogen i brenselceller i busser og andre nyttekjøretøy, konkluderer med at dette er en betydelig dyrere løsning enn rent batterielektrisk drift. Men kanskje kan hydrogen gi bedre og mer miljøvennlig oppvarming av bussen i kaldt klima?

Det er IVL, Svenska Miljöinstitutet, som stiller dette spørsmålet. Instituttet har gjennomført et forskningsprosjekt med utgangspunkt i bybussene i Luleå langt nord i Sverige. Man har også sett på muligheten for å produsere hydrogen fra biogass.

En brenselcellebuss er også en elbuss, men strømmen produseres i bussens brenselcelle som fyres med hydrogen og lades ikke fra en ladekontakt eller pantograf. Når strømmen produseres i en brenselcelle, er varme et «biprodukt». Hvis dette «biproduktet» kan brukes til oppvarming av bussen, kan det ha fordeler i kalde områder.

Det har vært mye skriverier om elbusser med sterkt redusert rekkevidde nå i vinter. En av årsakene er at det går med mye energi for å holde bussene varme innvendig. Et alternativ er å utstyre bussene med dieselvarmere som tar seg av oppvarmingen, og dermed spares det strøm. Men selv om dieselvarmeren drives med fornybar diesel, HVO, blir ikke bussen helt utslippsfri.

Nå skal det legges til at bruk av spillvarme fra brenselcelle til oppvarming av busser så langt ikke er testet ut i praksis, mens hos IVL håper man at det kan skje. Men i forskningsrapporten blir det også slått fast at hydrogen i brenselceller for alle andre formål gir økte kostnader både når det gjelder kjøretøy, drivstoff og infrastruktur.

Forskerne sier også at bruk av hydrogen stiller seg annerledes når det gjelder regionbusser og lastebiler som trenger mer rekkevidde enn det man i dag kan oppnå med batterielektrisk drift.

Hydrogen fra biogass?

Forskningsinstituttet har sett på hydrogen produsert fra biogass. Årsaken er at ved overgang fra bruk av biogass til strøm i busser og andre kjøretøy kan dette medføre et overskudd av biogass. Da kan det være en god ide å lage hydrogen av gassen.

Utfordringen med dette er at hydrogen produsert fra biogass ikke regnes som fornybart hydrogen (grønt hydrogen) i EUs grønne planer. Det er det bare hydrogen fra elektrolyse med strøm fra fornybare kilder som gjør. Forskerne ved IVL beklager dette, men mener at hydrogen produsert fra biogass er en god løsning, i hvert fall i en overgangsperiode.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.