Daimler Buses etablerer datterselskap for elektrisk infrastruktur

Daimler Buses med merkevarene Mercedes-Benz og Setra etablerer nå et eget datterselskap som skal ta seg av all slags infrastruktur for elektriske busser.

Overgangen til elektriske kjøretøy har endret nyttekjøretøy-produsentenes syn på hvordan markedet skal håndteres. En dieselbuss kan tankes nær sagt hvor som helst, uten at produsenten har vært nødt til å tenke på det. Tankstasjoner finnes jo i ethvert tettsted. Motsatt er det så langt nesten ingen profesjonelle eksterne aktører som er på banen med ladeinfrastruktur for tunge kjøretøy. Kjøretøyprodusentene må altså ta ansvaret selv hvis man skal oppnå en vellykket overgang til elektrisk drift.

Det er nettopp det Daimler Buses nå gjør med datterselskapet Daimler Buses Solutions. Det nye selskapet skal ta seg av alt rundt selve kjøretøyet, fra kartlegging og planlegging av busselskapenes ladebehov i rutenettet til leveranse av nøkkelferdige bussdepoter med alt av nødvendig infrastruktur for elbusser. Mye av dette gjøres av Daimler Buses allerede i dag, men med alt av slike aktiviteter samlet i et eget selskap mener Daimler Buses å stå enda sterkere inn i fremtiden. – Med stadig flere elektriske busser øker også kompleksiteten av elektrisk infrastruktur tilsvarende, uttaler Mirko Sgodda som er leder for markedsføring, salg og kundeoppfølging hos Daimler Buses.

Leder for Daimler Buses Solutions blir Dietrich Müller, som fra august i fjor og frem til nå har vært leder for e-systemer i Daimler Buses. Før det har han hatt en rekke funksjoner både når det gjelder lastebiler og busser.

Daimler Buses Solutions kommer til å samarbeide med forskjellige partnere for å utvikle best mulige løsninger. Etter hvert vil virksomheten bli utvidet til også å omfatte nødvendig infrastruktur for busser med hydrogendrevne brenselceller.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.