Continentals lager i Askim har blitt Miljøfyrtårn

Continentals store og historiske dekklager i Askim har blitt sertifisert som Miljøfyrtårn. -Det er helt i tråd med Continentals globale satsing på bærekraft, sier bærekraftansvarlig i Continental Dekk Norge, Stig Aspeli.

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper virksomheter å lykkes med grønn omstilling.  Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats, og vise samfunnsansvar. 

-Continental Dekk sentralt har en ambisiøs bærekraftstrategi og det er like mye et krav som et ønske om å følge dette lokalt i Norge. Miljøfyrtårnsertifikatet gir oss mulighet til å følge opp våre klimautslipp og identifisere tiltak for å redusere dem ytterligere. I tillegg gir det et miljøledelsessystem med rutiner og skjemaer for prosesser som HMS, innkjøp, transport, avfallshåndtering med mer, sier bærekraftaansvarlig hos Continental Dekk Norge, Stig Aspeli.

I 2020 ble også Continentals hovedkontor i Oslo sertifisert som Miljøfyrtårn.

-Som en naturlig progresjon av vårt bærekraftarbeid og vår sertifisering på hovedkontoret var det å sertifisere vårt lager i Askim en selvfølge. Miljøfyrtårn sertifikatet gjør at vi må holde fokus og bevissthet på hvilke påvirkning vi har på miljøet rundt oss, hvilke anskaffelser vi gjør og hvordan vi foretar driften. Vi benytter momentet dette gir oss til å bedre våre interne prosesser og håper vårt arbeid også vil kunne påvirke våre samarbeidspartnere til å gjøre det samme, forklarer Aspeli.

Continental er på vei mot å bli den mest progressive dekkprodusenten når det gjelder bærekraft. Det tyske selskapet tar sikte på å bruke 100 prosent bærekraftige materialer i sin dekkproduksjon innen 2050.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.