Bussene stod stille grunnet snø

Det har vært vanskelig fremkommelighet for alle trafikanter i Oslo og Viken i dag. Trafikken kommer gradvis i gang igjen, men forsinkelser må påregnes.

Flere busslinjer, særlig i Oslo sentrum og Bærum, har vært innstilt, som følge av at det har delvis stans i trafikken, for alle trafikanter.

Bussjåførene har vært bevisst sitt sikkerhetsansvar og vurdert at det på ett tidspunkt mandag ettermiddag ikke var sikkert å kjøre buss. På bakgrunn av dette har mange busslinjer vært innstilt.

Det er rapportert inn noen materielle skader på busser, men vi er ikke kjent med personskader.

Ruter var forberedt på den meldte nedbøren og de vanskelighetene den kunne skape i trafikken. Vi har informert kundene i forkant og bemannet opp operasjonssentralen vår.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.