Consat Telematics styrker sin posisjon i Norge

Consat Telematics styrker sin posisjon i Norge. Nettbuss, en av Skandinavias største bussoperatører, velger nå ITS4Mobility til 70 av sine busser i Møre og Romsdal.

Plattformen ITS4mobility og tilhørende systemer fra Consat, har i løpet av de siste årene gjort hverdagen langt enklere og mer oversiktlig for operatører og oppdragsgivere i flere av Norges fylker. Consat Telematics’ system finnes i daglig drift fra Finnmark i nord til Agder i sør.

– Det er klart det er moro at Nettbuss velger ITS4Mobility for automatisk styring av indre og ytre skilter, samt holdeplassannonsering for sine busser i Møre og Romsdal. At vi lykkes med å jobbe mot operatører og oppdragsgivere parallelt, befester vår status som den største leverandøren av komplette ITS-løsninger i Norden, sier en glad Thomas Ottosson, COO hos Consat Telematics.

Hans Petter Sundberg, teknisk direktør i Nettbuss AS, forteller at det for busspassasjerene blir stadig viktigere med god informasjon både om og under reisen.

– Vi må tilpasse oss våre reisendes ønsker og behov og levere best mulig service. Mennesker er tilkoblet nettet hele tiden, så det er ingen grunn til at ikke også våre busser skal være det. Å jobbe med et selskap av Consats størrelse er trygt. De ligger i forkant av utviklingen når det gjelder intelligente bussfunksjoner, og deres plattform ITS4mobility er fleksibel og skalerbar, sier Sundberg.

Nettbuss’ bestilling inkluderer både kjøretøycomputer og førerskjerm i hver buss. Dette gjør det enkelt å styre og kontrollere at skiltene gir riktig informasjon. Nettbuss har valgt å legge til funksjonen talekommunikasjon (PushToCommunicate), hvilket gjør at trafikklederne enkelt kan ringe sjåførene via trafikklederapplikasjonen. Leveransen inkluderer også et antall statistikkrapporter som hjelper Nettbuss å effektivisere sin trafikk. Plattformen ITS4Mobility legger til rette for at Nettbuss i fremtiden enkelt kan utvide med funksjoner som for eksempel Driver Coaching, WiFi ombord og passasjertelling.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.