Bruk av privatbil øker – færre tar bussen ute i distriktene

Siden 2000 har bruk av privatbil økt med 19 prosent her i Norge. Samtidig så synker antall busspassasjerer ute i distriktene. Hvorfor er det slik?

TomTSom Redaktør av Bussmagasinet har jeg siden 2000 merket meg at antall passasjerer på buss utenfor de store byene bare har gått en vei, og det er nedover. Samtidig har bruken av privatbiler i samme tidsperiode økt med hele 19 prosent. Det dobbelte i forhold til vårt naboland Sverige. Og i Europa har bruken av privatbiler sunket med 2 prosent bare de siste årene.

Nå vet jeg at antall passasjerer i de store byene her i landet går oppover, og at kollektivselskaper som Ruter AS benytter mye tid og energi for å legge til rette for flere reisende. Men så fort en er utenfor disse fire-fem store byene, så er det helt andre tilstander. Og det er dem jeg her har fokusert på.

Jeg mener det er flere grunner til at vi både opplever økt bruk av privatbil og samtidig en nedgang i antall passasjerer. Våre politikere har ikke fulgt helt med i timen. Ved å «subsidierer» elbilene så har en fått en økning i bruken og en rekke fordeler som gjør hverdagen enklere for de som ønsker å benytte bil. Men dette er ikke den eneste grunnene. Økte billettpriser og dårligere busstilbud er også en viktig faktor.

Selv bor jeg slik til at en ikke kan belage seg på å benytte bussen. Den går meget sjeldent, er kostbar og har få avganger på kveldstid, samt ingen på søndagene. Og det tross for at vi kun bor syv kilometer unna bysentrum og relativt godt befolket sted.

I tillegg så er det kostbart å benytte bussen for en familie. De syv kilometerene ville for meg, min fru og våre to tvillinger koste 158 kroner en enkel vei, eller 316 kroner tur retur. Ved benyttelse av forhåndsbetalt busskort er det noen prosent å spare. Og et månedskort forsvarer seg ikke om en tar bussen av og til. Familierabatt finnes ikke å denne delen av kollektivselskapets område. Men i andre enden av kollektivselskapets område så finnes det. Og der finnes også mobilbillett som gir gode rabatter.

Løsningene er enkle og kan settes ut i livet relativt raskt. Jeg mener at også kollektivpassasjerene bør få subsidiert deres reiser kraftig (på lik linje som el-bilistene). I dag må faktisk kollektivreisende betale merverdiavgift på sine reiser, vel og merke en noe redusert moms. De må også ta støyten for kollektivselskapenes budsjett-tap ved økte billettpriser og redusert tilbud.

Barn og unge bør få gratis kollektivtilbud opp til 19 år, bortsett fra på kommersielle ekspresslinjer hvor de bør få reise gratis i følge med voksne (en subsidiering fra staten bør på plass også for ekspresslinjer). Prisen for voksen må ned og det samme for månedskort for voksen. Her i distriktet koster et månedskort for ungdom 400,-, mens skal en voksen over 29 år ha tilsvarende kort for hele området blir prisen over 1500,-.

Honnør-ordningen er også for fall, skal en tro det en leser om dette. I dag kan ektefelle, som ikke har honnørkort også reise på honnør-pris. Dette vil nå enkelte se nærmere på og muligens fjerne. Og de vil også se på hele honnør-ordningen for å vurdere om den skal bestå slik som i dag. Et tydelig tegn på at kollektivselskapene og politikeren kun tenker kroner å øre fremfor økt passasjerantall.

En hører hele tiden om at en ønsker seg flere reisende. At en vil ha flere over på buss og tog. Så hvorfor ikke satse på kollektivtransporten. Legg bedre til rette for at folk kan velge bort bilen.

Jeg har en ubehagelig følelse at vi er på vei i retning av amerikanske tilstander. Der er det for det meste de med lavest inntekt eller som ikke har råd, mulighet eller er gamle nok til å kjøre bil, som tar bussen. Så og si alle andre velger personbil.

I sommer hadde jeg full sommerjobb som bussjåfør i mitt distrikt. Hele min ferie ble benyttet bak bussrattet og jeg så det jeg nå nevner. Få tar bussen. Størst andel er unge, uføretrygdede og de med lavest inntekt. Når det en sjelden gang kom på en som jeg viste hadde bil. Så spurte jeg gjerne vedkommende. Svaret overrasket ikke. Grunnen til at vedkommende akkurat denne dagen tok buss, var for det bilen var på verksted. At vedkommende ellers ikke tok kollektivtransport, var grunnet i dårlig tilbud og at prisen er høy, selv med månedskort.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.