CBRE kjøper bussvirksomheten til Torghatten

CBRE Investments Management, har gjennom sitt Private Infrastructure team, inngått en avtale med Torghatten AS om kjøp av Torghattens bussvirksomhet. Denne består av selskapene Norgesbuss AS, Sørlandsruta AS, Torghatten Buss AS, Trønderbilene AS, Fosen Verkstedservice AS og TTS Bil og Dekksenter AS. Denne investeringen er i tråd med selskapets forpliktelse til å levere bærekraftige løsninger for alle reelle eiendeler.

Torghattens bussvirksomhet er blant Norges største bussoperatører, og har også en tilstedeværelse i Sverige. Virksomheten leverer busstjenester til offentlige transportmyndigheter i hovedsak og i noe mindre grad kommersielle buss- og verkstedtjenester; sistnevnte omfatter vedlikehold og reparasjon for kjøretøy inkludert service på virksomhetens egen bussflåte.

Bussvirksomhet til Torghatten har ca 2200 ansatte og disponerer 1500 busser. Torghattens bussvirksomhet er bransjeledende i overgangen til elektriske busser og er fokusert på å flytte bussflåten mot grønne fremdriftsløsninger. I 2022 vil Torghattens bussvirksomhet operere 159 elektriske busser hvilket representerer 10% av flåten.

«Vi kjøper en ledende bussoperatør med sterk merittliste i et marked som er relativt uavhengig av konjunkturendringer på grunn av det kritiske behovet for offentlig transport, sier Andreas Köttering», leder for Private Infrastructure Europa i CBRE Investment Management.

«Det som også er av stor betydning for oss som bedrift, er fortsatt satsing på bærekraftig transport. Når flåten fortsetter å gå over til elektriske busser i løpet av de neste årene, forventer vi at vi vil drive en transportvirksomhet med et betydelig redusert karbonavtrykk som samsvarer med våre ambisjoner om å på sikt levere utslippsfrie tjenester innen 2040».

«Styret i CBRE har over en periode mottatt henvendelser på Torghattens bussvirksomhet, som har tydeliggjort denne virksomhetens potensiale som en selvstendig enhet. Transaksjonen ble derfor initiert på bakgrunn av flere bud, og er ikke et resultat av en aktiv og strukturert salgsprosess», sier han videre.

Transaksjonen er gjenstand for vanlige betingelser som blant annet godkjennelse fra konkurransemyndighetene, og forventes gjennomføret i løpet av fjerde kvartal 2021. CBRE Investment Management sin finansielle rådgiver i prosessen var PwC, og Advokatfirma Thommesen bistod som juridisk rådgiver. Nordea Bank Abp, filial i Norge, bistod Torghatten som finansiell rådgiver, og Advokatfirmaet Selmer AS bistod som juridisk rådgiver i forbindelse med transaksjonen.

Om CBRE

CBRE Investment Management er et ledende globalt forvaltningsfirma for investeringer i realaktiva med 129,1 milliarder dollar i AUM* per 30. juni 2021. De har mer enn 30 avdelingskontorer og er representert i 20 land. Gjennom sin investeringskultur søker firmaet å levere bærekraftige investeringsløsninger på tvers av reelle aktiva[1]kategorier, geografier, risikoprofiler og søker å opptre slik at kundene, menneskene og samfunnene utvikler seg positivt.

Om Torghatten

Torghatten AS er et av landets største transportkonsern med en årlig omsetning på ca. NOK 6 milliarder og 3500 ansatte. Hovedvirksomheten er innenfor transport på sjø og land, fordelt på ruter for ferge, hurtigbåt og buss i Norge og Sverige. Torghatten eies av EQT og Nysnø Klimainvesteringer.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.