Bygger ladestasjoner i Europa

Daimler Truck, TRATON Group og Volvo Group har undertegnet en bindende avtale om et Joint Venture som skal forestå bygging og drift av høykapasitets ladestasjoner for lastebiler og busser i Europa.

Partene forplikter seg til å bygge et ladenettverk for et økende antall brukere av elektriske nyttekjøretøy for å bidra til klimanøytral transport i Europa innen 2050. Joint Venturet er imidlertid gjenstand for godkjenning av konkurransemyndighetene.

Joint Venturet, som skal eies med like store deler av de tre partene, er forventet å være i drift i løpet av 2022. Partene har forpliktet seg til å investere 500 millioner euro som er den klart største investeringen i ladestruktur så langt. Planen er å montere minst 1.700 høykapasitets ladepunkter på og nær motorveier, logistikkpunkter og turistdestinasjoner innenfor en femårsperiode.

De tre samarbeidspartnerne har dessuten intensjoner om å øke ladenettverket ytterligere gjennom å søke samarbeid med andre samarbeidspartnere og offentlig finansiering.

Det kommende Joint Venture skal operere under egen identitet og ha base i Amsterdam i Nederland.

De tre partnerne ser på dette som et gjennombrudd for transportindustrien når det gjelder å kutte karbonutslipp . En rapport fra ACEA, sammenslutningen av europeiske bilprodusenter, offentliggjort i mai 2021, skisserer et behov for 15.,000 høykapasitets offentlige og destinasjonstilknyttede ladepunkter innen 2025, samt inntil 50.000 ladepunkter innen 2030. Den kickstarten som det nye Joint Venturet er ment å skulle være, er derfor et startsignal overfor alle andre aktuelle aktører, regjeringer og politikere ellers, om å arbeid sammen for en hurtig ekspansjon av nødvendig ladenettverk for å kunne nå klimamålene. Ladenettverket fra de tre partene vil være åpent og tilgjengelig for alle nyttekjøretøy i Europa, uavhengig av merke.

Daimler Truck, TRATON Group og Volvo Group dekker vesentlig andel av nyttekjøretøyindustrien i Europa. Utenom disse er DAF og Iveco europeiske produsenter med global tilknytning.

Toppsjefer som konkurrerer, men samarbeider om ladenettverk. Fra venstre Martin Daum i Daimler Truck, Christian Levin i TRATON Group og Martin Lundstedt i Volvo Group.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.