Positive til selvkjørende busser

Hvordan stiller du deg til å være passasjer i en selvkjørende buss? En studie tyder på at de reisende er positive.

Volvo Bussar har sammen med Västtrafik og Chalmers undersøkt hvordan passasjerene synes det er å reise med en selvkjørende buss og hvordan de tror autonome løsninger kan påvirka reising i fremtiden. Studien er trolig den første som gjort med en fullvoksen buss på 12 meter.

Volvo Bussar ligger langt fremme når det gjelder selvkjørende busser og har de senere årene gjennomført flere forskningsprosjekter. Etter tidligere å ha fokusert på tekniske løsninger har selskapet i samarbeid med Chalmers gjennomført to vitenskapelige studier om brukernes opplevelse siste året.

I den siste studien er det passasjerene som har stått i fokus.– For at vi i fremtiden skal kunne dra nytte av fordelene med autonome busser, er det avgjørende at passasjerene aksepterer en slik løsning. Vi må vite hva de synes om opplevelsen, om de kjenner seg trygge og om selvkjørende busser er noe de vil benytte seg av, sier Joakim Jonsson, Project Manager Autonomous Research Projects hos Volvo Bussar.

Studien ble gjennomført med en selvkjørende elektrisk buss på en testbane. 22 personer i forskjellige aldre som daglig benytter kollektivtrafikk, fikk oppleve hvordan bussen håndterte ni forskjellige trafikksituasjoner, fra å kjøre i en rundkjøring og ta med seg passasjerer på en holdeplass til å ta hensyn til en passerende syklist, fotgjengere og biler.

Etter turen ble deltakerne intervjuet av forskere fra Chalmers. Resultatet viser at de fleste opplevde bussturen som en positiv opplevelse og at bussen kjørte sikkert og bekvemt. De som i begynnelsen syntes det var ubehagelig å ikke ha en sjåfør foran seg, vendte seg fort til dette.

Mange av passasjerene så potensielle fordeler med autonome busser i kollektivtrafikken, som høyere komfort og økt sikkerhet. De trodde ikke at deres reisemønster ville endre seg om vanlige busser ble erstattet av selvkjørende.

Volvo Bussar påpeker at det er langt frem til selvkjørende busser, men at det er viktig med grundig forskning omkring dette. Og hvis passasjerene ikke er fornøyde, kan man vanskelig se for seg en overgang til selvkjørende busser.

Litt rart å oppleve av bussen kjører helt selv uten en sjåfør på denne plassen.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.