Unibuss med 180 elbusser i indre Oslo

Nå i desember ble to viktige busskontrakter signert av Ruter og Unibuss. Kontraktene omfatter store deler av bybusstrafikken i Oslo, og, er basert på 180 elektriske leddbusser og er noen av Norges største busskontrakter.

– Disse kontraktene gjør at Ruters kunder får et robust busstilbud som er svært miljøvennlig. Kontraktene er inngått for en periode over ti år, med mulighet for forlengelse ytterligere fire år. Med et slikt tilbud vil vi få en fremtidsrettet kollektivtrafikk basert på nullutslipp i Norges hovedstad, sier Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør i Ruter.

Nullutslipp

– Oslo har ambisiøse klimamål, og skal bli verdens første utslippsfrie storby innen 2030. For Oslos del vil all kollektivtransport være utslippsfri allerede innen utgangen av 2023.
180 nye elbusser i indre by bidrar til renere lokal luft, mindre støy, bedre komfort og reduserte utslipp. Ruter påvirker markedet gjennom innovative offentlige anskaffelser som fremmer grønn vekst. Det er vi i byrådet svær fornøyde med, sier Sirin Stav (MDG), byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune.

Tilbudet

Unibuss, som er vinneren av begge kontraktene for Indre by skal levere busser, ladeinfrastruktur og drifte kontraktene. 

– Det er en stor glede for oss å bidra til at Ruter og Oslo kommune når sine mål om utslippsfri kollektivtrafikk, sier Øystein Svendsen, administrerende direktør i Unibuss.

Kontraktene for Indre by omfatter alle de tyngste busslinjene i Oslo. Linjene 34, 37 og 54 skal driftes fra bussanIegget på Alnabru, mens linjene 20, 21, 28, 30, 31 og 31E skal driftes fra et nytt, midlertidig bussanlegg som skal etableres på Stubberud. På begge bussanleggene blir det etablert infrastruktur for lading av elbussene. Ladeinfrastrukturen vil være basert på grønn strøm, solceller og batteribanker for lagring av strøm.

Fakta om anbudet:

 • Unibuss tildeles kontraktene for konkurransen Transporttjenester Indre by 2023 Ruteområde 1 (Indre by nord-sør) og 2 (Indre by øst-vest).
 • Kontraktene har en verdi av henholdsvis 2,47 milliarder og 4,74 milliarder kroner. Driftsstart er 16. april 2023 og gjelder for ti år med mulighet for ytterligere fire år.
 • I de to vinnende tilbudene er 100 prosent av bussflåten elektriske leddbusser med et avansert og robust ladesystem. Det er kun planlagt lading på bussanleggene (Alnabru og det nye anlegget på Stubberud) dvs. at det blir ingen endeholdplasslading.
 • Enova bidrar med en investeringsstøtte på inntil 125 millioner kr til ladeinfrastrukturtiltak på de to bussanleggene som skal benyttes i anbudet
 • På den største kontrakten (Ruteområde 2 med base på Stubberud) er det lagt inn en opsjon på ca. 40 høykapasitetsbusser som kan betjene linjene 20 og 21. Ruter kan utløse denne opsjonen på et valgfritt tidspunkt helt frem til 16. april 2025. Pga. høykapasitetsbussene er varigheten på begge kontrakter satt til 10 + 4 år, dvs. at kontraktene maksimalt kan vare til april 2037.
 • Kontraktene, med en samlet kontraktsverdi over 14 år på til sammen cirka 7,2 milliarder kroner, dreier seg om linjene 34, 37, 54, 20, 21, 28, 30, 31 og 31E, samt nattlinjene 11N, 12N, 1N, 2N, 5N og 63N.

Fakta om utslippsfri kollektivtransport i Oslo og Viken: Trikk og T-bane går på sertifisert strøm, og er helelektrisk.

 • Ti elektriske minibusser ble satt i drift på Romerike i august 2017, trolig som verdens første.
 • Seks elbusser i Oslo inngikk i en toårig pilot, som startet i november 2017.
 • 70 elektriske busser kom i løpet av våren 2019, og ble satt inn på 13 linjer i Oslo. Bussene ble innfaset via endringsordrer på eksisterende kontrakter.
 • 39 elektriske busser begynte å kjøre i Lørenskog og Lillestrøm i forbindelse med oppstart av nye busskontrakter på Romerike 30. juni 2019.
 • De tre Nesoddfergene ble elektriske i 2019 og 2020.
 • 18 elbusser ble faset inn i Asker og 23 i Vestre Aker sommeren 2020 i forbindelse med nye busskontrakter.
 • Ruters båttilbud i Indre Oslofjord betjenes fra høsten 2021 av selskapet Boreal Sjø med fem nybygde, elektriske båter på plass til sommeren 2022. Den første båten ankom Oslo 15.12.2021.
 • Nesten hele bussparken i Oslo Sør (96 prosent) blir elektrisk i januar 2022. Da vil 265 av bussene være elektriske, fordelt på 223 røde og 42 grønne elbusser. Det utgjør nærmere 40 prosent elbusser i Oslo og ca. 22 prosent elbusser totalt som kjører for Ruter.
 • Minibuss- og personbiltjenester Follo med oppstart 1.8.2022, inkluderer 100 helelektriske minibusser og personbiler.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.