BYD med «full-size» elektrisk turbuss

BYD lanserer nå en stor turbuss med ren batteridrift. Bussen har plass til 51+1 passasjerer og kan kjøre over 360 kilometer på en lading. Men den er foreløpig kun beregnet for det amerikanske markedet.

BYD er en av verdens største produsenter av elektriske biler. Selskapet startet som en batterifabrikk, men har i de senere år produsert personbiler og nå busser med ren batteridrift.

I disse dager lanserer BYD deres første fullelektriske batteriturbuss for det amerikanske markedet. Bussen er 45 fot eller 13,7 meter lang og har en kapasitet på 51+1 passasjerer. Bagasjevekten denne tre-akslede bussen klarer, står det ikke noe om i dokumentene. Men at den har en kjørelengde på over 360 kilometer på en lading, kommer godt frem.

Batteriene er av typen FE (Iron-Phosphate batterier) som BYD har spesialisert seg på. De har lave produksjonskostnader, men god kapasitet og lang levetid. Selv etter 3500 ladesyklyser har batteriet over 80 prosent gjenstående kapasitet. Og ved normal opplading gjennom et helt bussanbud, så når en ikke opp til maksimalt antall ladesykluser.

Hvis en lader batteriene helt opp fra null hver dag, 365 dager i året i ti år, vil en komme på litt over 3500 ladesykluser. Men ved normal drift så lades batteriene opp før de er nede i 50 prosent. Så derfor vil hver lading være på mellom 40 og 50 prosent. Da vil en i teorien kunne lade opp bussen i nær 20 år før batteriene er nede i 80 prosent av sin opprinnelige kapasitet.

Tester BYD har utført har vist at selv etter 10.000 ladesykluser så har batteriene holdt god stand. Og i disse dager kommer de aller første elektriske bussene BYD produserte tilbake til fabrikken for grundig gjennomgang. Men tilbakemeldingene fra kundene har vært gode. Det har ikke vært klager på batteriene i bussene.

Så trygge er BYD på sin batteriteknologi, at de nå gir 12 års garanti på batteriene. Det vil si at en her i Norge vil kunne kjøre flere år inn i neste anbudsperiode før batteriene muligens bør byttes. Og da kan det holde å kun bytte de battericellene som er dårlige, ikke alle batteripakkene.

Men det vil fremdeles ta noen år før vi ser fullelektriske turbusser i Norge. Utfordringen er bagasjekapasitet og kjørelengde. Batteriene i en turbuss er oftest plassert der en normalt ville hatt bagaserom. Skal dette løses, må bussfabrikkene komme opp med bedre plasseringer. For på taket, hvor batteriene på en bybyss er plassert, er ikke et alternativ. Bussen vill fått for mye vekt på taket og gitt dårlig kjøreegenskaper.

BYD lover også kundene rask opplading av batteriene. I turbussen er det snakk om ladetid på en til halvannen time. Men det krever kraftig lader og infrastruktur som kan gi nok amper.

Tror på elektriske ekspressbusser i Norge
Ekspressbusselskapene i Norge tror at elektriske ekspressbusser vil komme i nær fremtid. Men de stiller spørsmål til om utbyggingen av ladeinfrastruktur går fort nok. Det må finnes hurtiglader på terminalene rundt om i Norge, og nok til at alle bussene som er innom kan få ladet opp til riktig tid før avgang.

 – Så lenge vi kan ta med like mange passasjerer med like mye bagasje som med dagens busser, rekkevidden er 80-100 mil mellom hver 6-7 timers lading og prisen og driftskostnaden er på samme nivå som i dag kan vi gjerne kjøre mer miljøvennlig enn med Euro VI bussene vi har i dag, sa Helge Kvame hos Jotumheimen og Valdres Bilruter AS da vi snakket med han om strengere miljøkrav til løyvepliktig persontransport i Norge.

Også hos Konkurrenten.no har de tro på at det blir elektrifisering også av ekspressbussene.

 – Jeg tror personlig at elektriske langrutebusser kommer på sikt, men er i tvil om hva som kommer til å vinne frem av elektrisitet eller hydrogen på disse. Mye taler for at teknoloien kommer til å utvikle elektriske løsninger også for langdistanse, og produksjon av hydrogen må jo uansett gå veien om bruk av elektrisitet. Så det drivstoffet blir vel en slags «andregenerasjon» og hydrogen dermed en slags unødvendig omvei, dersom altså elektroteknologien virker, sier Tom Roger Øydne hos Konkurrenten.no.

Nå vil forsøkene i statene og også i Kina fortelle oss mer om hvorvidt denne teknologien har noe for seg i tur- og ekspressbusser.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.