Leddbuss til Tromsø i januar

Det kunne neste høres ut som busselskapet vil busspassasjerene i Tromsø mest mulig vondt, ved å gi dem leddbuss på vinterføre. Men baktanken med å plassere en leddbuss i Tromsø midtvinters er for å teste ut om dette er en egnet bussmodell for tromsøværinger.

I Tromsø har busspassasjerene til tider blitt satt på prøve. Det har vært store utfordringer med bussene. Først var det dekkene som var dårlige, så hybridløsningen som ble satt på prøve. Og nå ser det ut som busselskapet vil bevist sette leddbussen på prøve.

Ja, for busselskapet og Troms Fylkeskommune vil nettopp sette leddbussen på prøve. De ønsker å teste ut om leddbussen vil kunne klare krevende vinterforhold, trange gater og kryss.

– Vi skal finne ut egenskapene til en leddbuss med Tromsøs topografi og på vinterføre. Det er et par steder på rute 33/34 med stigning, i Heiloveien og på Fagereng, den blir testet. Langnesbakken vinterstid vil være umulig, sier assisterende samferdselssjef Jonny Berg til Nordlys. Det var de som omtalte saken først.

I dag benyttes det en del 15 meter busser på rute 33/34. De ønsker nå å teste ut leddbuss på 18.75 meter for å se om den vil fungere minst like bra som dagens busser. Og de har stor tro på det. Spesielt med tanke på svingradius. En leddbuss har en svingradius som tilsvarer en 12,4 meter lang bybuss, mens 15 meteren har vesentlig støre svingradius og en bakpart som slår godt ut når en rundet et gatehjørne.

– Vi har lyst å prøve ut leddbuss for å se hvordan den fungerer med tanke på vurderinger når ny kontrakt skal inngås. I det nye anbudet har vi bedt om pris på leddbuss, sier daglig leder Kurt Bones i Troms fylkestrafikk.

Leddbussen har i tillegg til bedre sving, også bedre kapasitet. I Tromsø har de som mål å øke antall reisende med over 40 prosent innen 2030. Det vil si at de skal øke fra 8.7 millioner reisende årlig til over 12 millioner. Det krever utvidet kollektivtilbud. Noe som delvis kan løses med lengre busser.

Utfordringene med leddbuss i Tromsø kan komme allerede første kraftige snøfall, samtidig som det er litt mildvær. I Oslo opplever de til tider store utfordringer med leddbusser på glatt vei. Dagens dieseldrevne leddbusser har motor og drivaksler i bakvognen etter leddet. Det vil si at bussen blir «dyttet» fremover.

Velger en leddbuss med tradisjonell og enkelt ledd, så kan en raskt oppleve at bussen «sakser» seg i bakken. De dyrere leddbussene kan fås med elektronisk styrt ledd som reagerer  på hjulspinn og når annen elektronikk oppdager at bussen ikke oppfører seg riktig på glatta.

Men velges det elektrisk drift på leddbussene, kan en slippe problemene på glatten, da en her kan velge å ha drift på akselen i framvognen og dermed bare dra med seg leddet. En kan også gå for løsningen som Mercedes-Benz viste frem på dere Blue-Tec Citaro G hybrid for noen få år siden. Drift på både midtre og bakre aksel. Altså en firehjulstrekker. En noe mer kostbar løsning, som gir mye bedre fremkommelighet på utfordrende underlag.

 

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.