Buss/lastebil: 742 Kr i bomavgift

På dager med sterk luftforurensing vil det konste 742 kroner å kjøre gjennom Oslo for busser og lastebiler. På høy tid å frita turbussene fra bomavgiftene.

Det må harde tak til, mener samarbeidspartiene i Oslo bystyre. Forleden vedtok Samferdsel- og miljøkomiteen i Oslo og Samferdselsutvalget i Akershus at bompengesatsene skulle femdobles på dager med høy luftforurensing.

Dette vil de gjøre for å dempe bruk av kjøretøy inn i og gjennom Oslo på dager med dårlig byluft. Men dette går også hardt ut over tungbilene, som både skal inn- og ut av Oslo, samt de som kjøre gjennom for å fortsette videre til andre deler av landet.

Hele 742 kroner vil det koste en turbuss å kjøre gjennom Oslo sine fem bomstasjoner. Det er en femdobling av bompengesatsene.

I dag er det kun buss som kjører i rute som er fritatt bompengebetaling. Turbusser og andre innleide busser, samt ekspressbusser må betale bompenger for tunge kjøretøy. En femdobling av bompengesatsene vil gå hardt ut over en allerede tøff bransje. En bransje som ikke selv kan velge dager å kjøre på, men som kjører på oppdrag, eller faste ekspresslinjer.

Bransjen har tidligere kjempet for at busser skal slippe å betale bompenger, da de mener buss, uansett oppdrag er kollektivtransport. Men til nå har de ikke blitt lyttet til.

– Jeg mener det er på høy tid at også turbusser blir fritatt fra å måtte betale bompenger, da minibussene til taxinæringen er frittatt, skriver Runar Haugerud i Haugerud Turbuss AS.

Flere støtter fjerning av bomavgift for turbusser, uansett hvilke dag og avgiftsnivå.

– Dette er dårlig reselivspolitik. For en allerede i en bransje som er hart presset på pris og vil på sikt få store konsekvenser for turistnæringen i Oslo by, skriver Daniel Nilsen Jørgensen og støtter sine kollegaer som ønsker fritak for bompenger.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.