Bussjåførens dag: Vil legge til rette for bedre medvirkning

I dag er det bussjåførens dag, og markerer den viktige jobben sjåførene gjør hver eneste dag året rundt. Nå har NHO Transport, Kollektivtrafikkforeningen, Yrkestrafikkforeningen og Fellesforbundet gått sammen om en veileder for dialog mellom arbeidstaker og oppdragsgiver.

– Vi i Ruter, som Norges største kollektivselskap, er opptatt av å lytte til erfaringene som bussjåførene gjør seg. De gjør en veldig viktig jobb gjennom hektiske og tett trafikkerte veier og gater i Oslo og Akershus, sier adm. dir. Bernt Reitan Jenssen i Ruter.

Bedre medvirkning
Nå skal det legges til rette for bedre medvirkning på anbudsprosessen. For å gi en enkel innføring i når og hvordan de ansattes representanter kan påvirke anbudsprosesser i kollektivtrafikken, har NHO Transport, Kollektivtrafikkforeningen, Fellesforbundet og Yrkestrafikkforbundet gått sammen om en veileder.

– Denne veilederen skal bidra til at bussjåførene kan benyttes mer aktivt i slike prosesser. Bussjåførene har verdifull førstelinjekunnskap og erfaring. Vi i Ruter ønsker å bruke veilederen aktivt som et verktøy, og oppfordrer alle som bestiller busstjenester til å gjøre det samme, sier Jenssen.

Vil gjøre det enklere
Også tidligere har bussjåførene hatt mulighet til innflytelse på anbudsprosessen, ved at deres arbeidsgivere har hatt mulighet til å ha med seg sjåfører og ansattrepresentanter på dialogkonferanser.

– Vi tror veilederen vil gjøre det enklere å sørge for at bussjåførene benytter mulighetene i de fasene der de har størst rom for påvirkning, som er i forkant av utlysningen av nye kontrakter

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.