Bussjåførens dag – gi ros til en kollega

18. mars er den internasjonale bussjåførens dag. Men grunnet den spesielle situvasjonen som nå er, så feries den med en bismak. Uansett er det en dag som bør feires og derfor bør en gi hverandre ros.

“Bus Driver Appreciation Day” eller som vi sier på norsk: Den intertasjonale Bussjåførdagen ble ettablert i Seattle tilbake i 2009. Akkruat denne dagen har også en annen viktig detalj.

Det var faktisk på denne dagen i 1662 at rutekjøring med buss startet opp i Paris i Frankrike.

Norges første bussrute trafikkerte strekningen mellom Molde og Batnfjorden. Den startet 12. mai 1908 og gikk den 36 kilometer lange veien fra Molde over Fursetfjellet til Batnfjordsøra. I dag er denne veistrekningen en etappe av E39. Bussruten var et framskritt fordi passasjerer som ønsket å unngå den værharde Hustadvika, kunne ta dette stykket av reisen over land. Bussruten ble kjørt med en nyinnkjøpt seks-seters UNIC 1907-modell, med 18 hestekrefter. Bilen var franskprodusert, med karosseripåbygg fra Norge. Den er bevart på Romsdalsmuseet.

I dag er buss et naturlig transportmiddel over hele verden. En bussjåfør må være ansvarsbevisst og hensynsfull i trafikken, og sørge for at passasjerene kommer frem på en god måte. Bussjåføren må være våken og oppmerksom slik at trafikkuhell unngås. Altså en veldig viktig jobb hver og en der ute utfører.

Flere kvinner kommer inn i yrket. I en statestikk fra Statistisk Sentralbyre viser at det er 263.825 som har klasse D på sitt førerkort. Hele 36.590 av disse er kvinner og tallet er sterkt økende for hvert år som går. Nå er det ikke alle med klasse D på førerkortet som kjører buss, men statestikken viser at tilstrømningen av kvinner inn i yrket er økende.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.